PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : درمان های سنتی سیستانناصرپودینه
سه شنبه ۰۵ اردیبهشت ۹۱, ۰۹:۰۱
درمان های سنتی درمیان مردم سیستان
درمان های سنتی یامحلی دربین مردم سیستان ازگذشته های بسیارتابه امروز بسیارمتداول ، ارزنده وپربار بوده است .پزشکان محلی باانواع داروهای گیاهی بیماران خودرامداوا می کردند که تاسالها پیش وجودداشته است ودرسالهای اخیر به علت پیشرفت های علمی درایران وجهان کم رنگ ترشده است ازسوی دیگر استفاده مستمر ازداروهای شیمیایی خطراتی رابرای بدن بیماران دارد لذااخیرا پزشکان استفاده ازداروهای گیاهی راسفارش نموده اند.اکنون نیزدربعضی موارد خانواده های سیستانی علی الخصوص بانوان محترمه ازگیاهان داریی استفاده های گوناگونی را برای درمان بیماران معمول می دارند. دراینجا به برخی از این درمان ها جهت استفاده دیگرسیستانی عزیزدرسراسر دنیااشاره ای می کنیم.
1- استخوان درد
استخوان درد رابه روش های زیر درمان میکنند:
الف)برای درمان استخوان درد، ریشه گیاه مخ راجوشانده وازآب آن به بیمار میخورانند.
ب)برای درمان دردمفصل ها،نخست درزمین چاله ای کنده ودرآن هیزم می افروزند، سپس روی هیزم سوخته شده به اندازه نیم متربوته اسپند تر نهاده وروی آن آب می پاشند،سپس بیمارروی بوته های اسپند دراز می کشد ، طوری که به وسیله پتو یالحافی زیرپوشش قرارگیرد پس ازمدتی برخاسته درمان می یابد.
ج)درگذشته وحال مردم سیستان دردپا رابا حنا گذاشتن ، درمان می کردند.
2- اسهال واستفراغ
کودکی که به اسهال واستفراغ یابه گویش سیستانی(ایضه) مبتلا می شود،فردباتجربه ای حدود یک ساعت بخش هایی ازبدن اورابا آب جوشیده تلخی کلپوره می مالد. بیماربه شدت عرق کرده وبهبود می یابد(درسالهای اخیر ایضه گیر معروفی درزابل بنام آقای نخعی که خانه اش درنزدیکی اداره تامین اجتماعی فعلی بودکه مدتهاست فوت نموده ودرحال حاضردخترش ادامه دهنده راه پدرش می باشد.)
گونه شدید ایضه را(ایضه خشک وکبود) مینامند،که پس ازمالیدن بین ابروهای بیمار،باتیغ شکاف کوچکی ایجاد می کنند تاچندقطره خون خارج شود.
گونه دیگر ،داغ کردن پیشانی بیمار باعقیق است.نشانه بیماری اسهال واستفراغ ،خشک شدن تدریجی آب بدن ،قی،دردچشم وپایین افتادن پلکها،بوی شدید بدن بیماروکندشدن جریان خون است.
3-افتادگی رحم
درسیستان ، بانوان زائحداقل ده روز به استراحت می پردازدوازرختخواب بیرون نمی رود.این استراحت سبب می گردد، که رحم افتادگی پیدانکند.


4- بواسیر
برای درمان بواسیر ، گرازی راشکار کرده وشکمش راپاره می کنند ، سپس بیمارساعتی روی آن می نشیند.
5- خوشبوکردن دهان
برای خوشبوکردن دهان رازیانه می جوند ویادانه گیاهی کلپوره/تلخی رامی خورند.
6- تب
تب ، تب لرز وتب مالاریا رابه روش زیر درمان می کنند :
الف) برای رفع تب ، عناب راجوشانده یادم کرده وبه بیمار می خورانند.
ب)برای درمان تب لرز ومالاریا ،گیاه برنجاسک رادرآب خیس کرده وصبح ، آن راازپارچه ای گذرانده ومایع ان رابه بیمارمی خورانند.
ج)درگذشته برای درمان مالاریا ،ازبرگ درخت بید ، که دارای ماده سالیسین است استفاده می شده است.
7- ترس
برای رفع ترس و وحشت ، دم کرده برگ بید می خورند.
8- تغاره
کسانی که به تغاره یاآب آوردن شکم مبتلا می شوند ، موهای کله بزیا پشم های کله گوسفند رابا آب به بیمار می خورانندتاموها ، سوراخ های معده که آب ازطریق آنها به شکم وارد می شود ، ببندد وبیماردرمان شود.
9- تقویت زائو
پس اززایمان زنی ، اشکنه ای بنام تاس اوی tasowviکه مخلوطی از نبات،آرد،فلفل،زردچوبه و روغن حیوانی است ، به اومی خورانند.
10- تقویت قلب
برای تقویت قلب ، ازدم کرده لیموعمانی ودم کرده گل گاوزبان ، استفاده می شود.
11- خارش گلو
برای درمان بادناق badonagh یاخارش گلوی کودکان ،زیردیواری راسوراخ کرده وکودک رااز آن می گذرانند.

12-دل درد
دل درد راباروش های زیردرمان می کنند:
الف)کمی ازگل گیاه کوهی کلپوره/تلخی talkhi رامی خورند.
ب)جوشانده سرد تلخی رانیزمی خورند
ج)رازیانه وبادیان رامی خورند.
د)برنجاسک رادر آب خیس کرده وازپارچه ای گذرانده وآب آن رامی خورند.
13-دندان درد
برای درمان دندان درد، گیاه کرم شوریا به زابلی کرمک karmak راهمراه چربی بزغاله ، نزدیک دهان بیمار ، به گونه ای می سوزانند ، که دود آن درون دهان شود – ازگیاه دارویی دیگری نیزبنام انغوزه برای دندان درد استفاده می شود.
14- زخم وکوفتگی
زخم ها وکوفتگی رابه روشهای زیر معالج می کنند:
الف)برای زخمهای کوفته شده یاپردوpordo اندکی نمک راروی تابه داغ کرده ودرپارچه ای نهاده سپس روی زخم می بندند.
ب)برای درمان زخم های پوستی وقارچی ، درگذشته پشکل pashkol (تفاله) گوسفندرادرکوزه ای ریخته وپس ازحرارت دادن ، روغن آن راگرفته وبرروی زخم می مالند.
15- سرماخوردگی
برای درمان سرماخوردگی های مزمن ، کاه رادرآب جوشانده ،سپس بیمار راباان بخور می دهند.
16- سیاه سرفه
روستائیان وعشایر سیستان برای درمان سیاه سرفه ، یکی ازبستگان بیماررا، سرسه راه یاجهارراهی فرستاده تاشخصی سواربراسب سیاه ازان جابگذرد ونظر اورابپرسد ، پاسخ هرچه باشد، تهیه می کنند وبه بیمارمی خورانند.

17- دررفتگی
برای جاانداختن لگن خاصره ودست وپا ، به روش زیر عمل می کنند:
الف)گاو ویاالاغ نر را، سه یاچهارروز خوراک نمی دهند، که گرسنه ولاغرشود، سپس بیماررابرالاغ یا گاو سوارکرده وپاهای اورا به شکم گاو یا الاغ می بندند وبه حیوان علوفه وآب زیاد می خورانند . درفاصله ای که شکم گاو ویاالاغ بزرگ شود، آهسته آهسته ، لگنچه ی بیمار جا می افتد.
ب)پارچه ای رابه صورت کلاف ، دور محل دررفته دست یا پا می بندند وچوبی به درازای 30تا50 سانتی متر وبه کلفتی 5 سانتی متر ازپارچه می گذرانند. باپیچاندن چوب ، فشارلازم رابه محل دررفتگی واردمی کنند وپس ازایجاد صدایی جامی افتد این گونه درمانها دربیشتر روستاهای زابل ازجمله بخش شیب آب زابل روستای کوشه علیا ونیز مردی بنام آقاجان درنزدیکی جزینک انجام می دهند.
18- ضدعفونی :
برای ضدعفونی خانه ، هرروزاندکی اسپند یابه زابلی دودنی dodni رادودمی کنند. مردم سیستان براین باورند که دود کردن اسپند درخانه سبب دفع چشم زخم وجن می شود.
19- فشارخون
برای درمان فشارخون بالا ،آب زرشک یا آبغوره یاسیر می خورند.
20- کوبیدگی مفصل ها:
هنگام ایجادکوبیدگی درمفصل های انگشتهای پا ودست ، نان گرم راکه تازه ازتنور درآورده باشند روی محل کوبیدگی می بندند تادرد برطرف گردد.
21- کیست
برای درمان دمل های زیرجلدی (خارپشت) وبه گویش سیستانی جج jaj رامی کشند سپس آن راشکافته وروی دمل یاکیست می بندند.
22- گلودرد
برای درمان گلودرد اندکی ajghon که بوته آن شبیه بوته رازیاه یا زیره است می خورند ویا مانند تنباکو باقلیان می کشند.
23- گوش درد
جوجه محلی راسربریده ، سپس شکمش راخالی کرده وگرماگرم روی گوش قرارمی دهند وباپارچه تمیزی روی ان رامی بندند . این کار سبب می شود که پس از24 ساعت همه چرک درون گوش خارج شده وبیماردرمان یابد.
24- مارگزیدگی
کسی راکه مارنیش زد، بلافاصله به اوشیر خورانده سپس بیماررا روی تابی نشانده وبه سرعت تاب می دهند. این عمل سبب سرگیجی واستفراغ شده وزهری که ازطریق خون به درون معده راه یافته است همراه شیرقی شده وخارج می شود.برای رفع درد نیش زنبور وعقرب نیز ازبوته خربزه له شده درجای نیش زده شده می بندند.


25- نازایی
بانویی که آبستن نمی شود درتابستان کاملا لخت ومدتی زیر ریگ های روان رفته وتنها سرش رابیرون نگه می دارد تادرمان یابد. روش دیکر پوست کردن است بدین ترتیب که گوسفند نرجوان راسربریده و زن نازا را چند ساعتی درپوست آن می گذارند. همگام بیرون آمدن ازپوست بایستی سعی شود که باد به بدن اونخورد. این کار برای درمان استخوان درد وکوفتگی نیز کاربرد دارد.
26- ورم پروستات
برای درمان ورم پروستات تخمه خیار یا غربزه یا کدو رابا پوست ومغزکوبیده سپس می جوشانند ومی خورند.
27- یبوست
برای درمان یبوست ودفع کرم های روده ومعده گیاه برنجاسک راخیس کرده وصبح پیش از خوردن ضبحانه آب آن رامی خورند.
28- یرقان
برای درمان یرقان چندروز پیش ازخوردن صبحانه شماری ماهی ک.چک زنده وبه گویش سیستانی چلکchollok می خورند.

منبع: پزشکی سنتی مردم ایران – ایرج افشارسیستانی- جلداول ودوم صفحات 387الی393

شهر سوخته
سه شنبه ۰۵ اردیبهشت ۹۱, ۱۴:۳۳
پزشكي سنتي سيستانيان همواره مورد توجه جهانيان بوده است وسيستانيها همواره در علم پزشكي سرامد بوده اند ودستاوردهاي پزشكي سيستانيان برهيچكس پوشيده نيست از جراحي مغز و چشم مصنوعي در هزاران سال پيش براي ايرانيان وسيستانيها باعث افتخاره.پس بايد اين افتخارات سيستان وسيستانيان را به جهانيان معرفي كرد كه متعلق به يك كشور بزرگ وبا تمدن است

42d3e78f26a4b20d412==