آیا می دانید ؟
بنیادنیمروز در شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و..با شماره های 09360876222 و در خدمت شما دوستان وهمراهان عزیز09214708191

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :)
  Smile
  Smile
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :(
  Frown
  Frown
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک 2
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :star:
  Star
  Star
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted