آیا می دانید ؟
بنیادنیمروز در شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و..با شماره های 09360876222 و در خدمت شما دوستان وهمراهان عزیز09214708191

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :(
  Frown
  Frown
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :)
  Smile
  Smile
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک 2
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :star:
  Star
  Star
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity