آیا می دانید ؟
بنیادنیمروز در شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و..با شماره های 09360876222 و در خدمت شما دوستان وهمراهان عزیز09214708191

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :(
  Frown
  Frown
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :)
  Smile
  Smile
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک 2
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :star:
  Star
  Star
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger