آیا می دانید ؟
بنیادنیمروز در شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و..با شماره های 09360876222 و در خدمت شما دوستان وهمراهان عزیز09214708191

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :)
  Smile
  Smile
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :(
  Frown
  Frown
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک 2
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :star:
  Star
  Star
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping