آیا می دانید ؟
بنیادنیمروز در شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و..با شماره های 09360876222 و در خدمت شما دوستان وهمراهان عزیز09214708191

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :)
  Smile
  Smile
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :(
  Frown
  Frown
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک 2
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :star:
  Star
  Star
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon