آیا می دانید ؟
بنیادنیمروز در شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و..با شماره های 09360876222 و در خدمت شما دوستان وهمراهان عزیز09214708191

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :(
  Frown
  Frown
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :)
  Smile
  Smile
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک 2
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :star:
  Star
  Star
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory