استقبال گرم وپرشور فرهیختگان سیستانی گلستان از سرکارخانم دکترایراندخت فیاض/تصاویرهمایش فرهیختگان سیستانی گلستان http://golestanenow.ir/uploads/posts/2016-02/thumbs/1455284766_28.jpg
تاریخ انتشار...