باسلام و عرض ادب از زحمات دوستان کمال تشکر را داریم. حسینعلی محمدنژاد