سلام یه خاطره از خدمتم همیشه تو ذهنمه...
من لیسانس صنایع هستم از تهران.
موقع تقسیم افتادم مرزبانی سیستان و بلوچستان. تو ستاد که بودیم گفتن برین زابل.همش میخواستم فرار کنم اما یه چی جلومو می گرفت......