با سلام من خودم بزرگ شده ی همین روستا هستم در صورت نیاز مایلم اطلاعات مفیدی رو در این باره براتون بزارم.