گنبد کاووس شهریست کوچک و متناسب با جمعيت خود داراي چند مرکز خرید میباشد.
این شهر يک باراز دائمی که به بازار روس معروف است و یک بازار هفتگی(جمعه بازار) دارد

همچنین دارای یک بازار میوه که به صورت عمده به توزیع میوه میپردازد.

البته به صورت پراکنده بازارچه هاي کوچک ديگري هم در سطح شهر هستند که به نام بازار معروفيتي ندارند.

گنبد کاووس به نسبت شهرهای اطراف خود به لحاظ وسعت و جمعیت بزرگتر میباشد از این رو مردم شهرها، شهرستانها و روستاهای نزدیک برای رفع برخی احتیاجات صنفی خود به این شهر روی می اورند/