بنياد نيمروز براي برقراري تعامل سازنده با سايت ها وخبرگزاريهاي رسمي با خبرگزاري فارس وخبرگزاري مهر وخبرگزاري ايرنا وسايت تحليلي تابناك بايد تبادل لينك وهمچنين اطلاع رساني از موضوعات وخبرهاي خود داشته باشد بنده رايزني هايي را به نيابت از بنياد نيمروزكانون جهاني فرهيختگان سيستاني با خبرگزاريهاي داخلي از جمله تابناك؛مهر؛فارس؛ايرنا و..در حال پيگيري دارم كه نشاني اين سايت ها را براتون قرار ميدم

[size=large]
خبرگزاري تابناك[/size]www.farsnews.com