[/color][align=justify]


هر واقعه که حادث شود به صرف اموال آن را دفع توان کرد مگر جنگ که در آن از سر جان باید برخاست.(رستم) نقل از ماثرالملوک تالیف

عبدا...بن طلحه(حاکم عرب نژاد سیستان)چون مرگش فرا رسید به پسرش وصیت کرد که:مرا درسیستان دفن کن که مردم این دیار مرا دوست میدارند و من آنان را که همه بزرگوار و آزاده اند تا نام من بر زبان ایشان رود وزنده مانم.

نقل از کتاب بلوچستان وسیستان نوشته اقبال یغمایی

در جهان بازرایانی درست کارتر و کم نیرنگ تر از سیستان نتوان یافت دیگران دوستدار آنندکه بنده و مزدور و کودک باایشان داد و ستد کنند اینان نه چنین اند دگر برجستگی(بازار

سیستان)به اندوه گنان پرداختن است وبیچارگان را دریافتن.( یاقوت حموی)

-------------------ایرانیان در بافتن حصیرها وسبدهای ترکه بیدی مهارت بسزایی دارند حصیرهای بافت ایران به سهولت تا میشود ولوله میگردد و در ظرافت عدیم النظیر میباشد.

مهمترین کارخانه های این کالا در سیستان است.( سفر نامه شاردن)

------------------------------------

ومردم سیستان به حمیت و غیرت مشهور و معروفند وتغییر در دین و ملت خود نمیکنند .

احیاء الملوک

----------------------------------------------------------------------(یعقوب لیث)در ناحیه ای از ایران تربیت یافت که یکی از بزرگترین مراکز مخالفت با دستگاه حکومت

عرب و از خطرناکترین آشیانه های مقاومت برای خلفای اموی و عباسی بوده است.

این ناحیه پرافتخار سیستان است،که حتی در داستانهای ملی ما هم محل ظهور بزرگترین پهلوانان بود.

دکتر ذبیح ا... صفا(از کتاب دلیران جانباز)

----------------- ----------------------------------

من داد را برخاسته ام بر خلق خدای تبارک وتعالی وبرگرفتن اهل فسق وفساد و اگرنه چندین باشمی ایزد تعالی مرا تا کنون

چنین نصرت ها ندادی.( یعقوب لیث صفاری)

-------------------------------------------------ما به اعتقاد نیکو برخاستیم که سیستان را نیز فراکس ندهیم و اگر خدای تعالی نصرت کند به ولایت سیستان اندر افزاییم آنچه توانیم ...

یعقوب لیث صفاری

-------------------------------------------

در افسانه های مردم سیستان هنوز هم این روایت گفته میشود که وقتی در جوین (افغانستان )بزغاله ای بر بام خانه ای برآمده بود صاحبش آنرا تا زاهدان کهنه (نزدیک کوهک ایران)تعقیب کرد ولی موفق به گرفتن بزغاله نشد .زیرا آبادی وسرسبزی سیستان .

خانه های مردم را طوری به هم نزدیک ساخته بود که بزغاله میتوانست به آسانی از بامی به بامی بپرد.

دکتر محمد اعظم سیستانی از مقاله جغرافیای تاریخی زرنج

--------------------------------------------------------براساس تحقیقات انجام شده از منابع آب مطمئن در منطقه سیستان آب موجود در دریاچه های چاه نیمه میباشد که با حجم آب شیرین ۶۰۰ میلیون متر مکعب بهترین گزینه جهت تامین آب مورد نیاز منطقه سیستان و شهر زاهدان است.

نسبت آب مصرفی کل منطقه نسبت آب مصرفی کل منطقه نسبت به حجم کلی ذخیره دریاچه چاه نیمه،حدودا ۵/۳ درصد درصد میباشد سطح کل چاه نیمه های سیستان ۴۷ کیلومتر مربع و حجم کل دریاچه ۶۶۰ میلیون متر مکعب بود که تا یک میلیارد متر مکعب قابلیت افزایش دارد.

آبرسانی به ۹۳۰ روستای منطقه سیستان که توسط اداره آب و فاضلاب روستایی سیستان اجرا میشود از همین چاه نیمه ها که بهترین جاذبه های گردشگری را نیز دارد تامین میگردد.

نقل از جزوه اداره آب و فاضلاب روستایی سیستان

-----------------------------------------------------------------

هر جایی که مردم با همت مثل شما در آن وجود داشته باشند که هم

استعداد علمی دارند هم استعداد کار ،وهم همت کار کردن ،منطقه با تدبیر

امر میتواند روز به روز مراحل پیشرفت را طی کند و این باید حتما در مورد

سیستان تحقق پیدا کند وعمل بشود سیستان به گردن کشور حق دارد.

از بیانات مقام معظم رهبری در استادیوم ورزشی زابل مورخ [/align][align=justify]
[/align][color=#0000CD]