ب[size=large]ه نيابت از كليه كاربران نيمروزانلاين و همچنين اعضاي بنيادنيمروز كانون جهاني فرهيختگان سيستاني وبخصوص سيستانيهاي ولايتمدار ومسلمان؛توهين به ساحت مقدس پيامبر اعظم(ص)پيامبر مهرباني ورحمت براي عالميان را [size=x-large]به شدت محكوم كرده[/size] واين موضوع را توهين به كليه پيامبران الهي وحتي توهين به بشريت مي دانيم چون پيامبر اسلام براي دوستي وصلح ومهرباني آمده وبراي كرامت انساني ارزش زياد قائل بودند[/size].[size=medium]به اين اميد كه در هيچ كجاي دنيا كسي جرات جسارت به مقدسات ديگران را به خود ندهد وبا گسترش فرهنگ پيامبران الهي ؛جهان سراسر صلح و دوستي ومحبت به انسان وجهانيان باشد.[/size]
[size=xx-large]در پايان از قول سيستانيهاي عضو بنيادنيمروز خطاب به پيامبر اعظم(ص)::كلنا فداك يا رسول الله/لبيك يا رسول ا...[/size]