معرفی پژوهشکده دامهای خاص دانشگاه زابل

با توجه به موافقت اولیه ریاست محترم جمهوری در سفر استانی سال 1384 به استان سیستان و بلوچستان در خصوص ایجاد و راه اندازی پژوهشکده های جدید و نیزموافقت قطعی شورای محترم گسترش آموزش عالی با تأسیس پژوهشکده تحقیقات دام های خاص در مورخ 4/10/85، این پژوهشکده با سه گروه پژوهشی ذیل تاسیس گردید:
 گروه پژوهشی شترمرغ
 گروه پژوهشی گاو سیستانی
 گروه پژوهشی حیات وحش
 از اهداف مهم تاسیس این پژوهشکده می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 استفاده مناسب از امکانات و پتانسیل های بالقوه موجود در سطح منطقه از جمله؛
 نژاد گاو اصیل سیستانی به عنوان یکی از نژادهای مهم گوشتی جهان
 تغییر الگوی دامپروری با استفاده از پرورش حیوانات غیر مرسوم از جمله شترمرغ، کبک، بلدرچین و ... در منطقه و ترویج پرورش آن در بین روستائیان و سایر علاقمندان
 به کارگیری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در امر انتقال فناوری و تحقیقات کاربردی
 ارائه رهنمودهای مناسب به مسئولین محترم و سرمایه گذاران بخش خصوصی در رابطه با مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری های جدید در منطقه
 گروه پژوهشی شترمرغ
تعداد شترمرغها از150 قطعه در قبل از مرداد 1385 به 500 قطعه افزایش گردیده است.
همچنین در راستای تبادلات علمی و پژوهشی فیمابین دانشگاه زابل و دانشگاه بلوچستان پاکستان تعداد 8 قطعه شترمرغ تحویل دانشگاه بلوچستان پاکستان گردید.

گروه پژوهشی گاو سیستانی به منظور احیاء گاو اصیل سیستانی که یکی از نژادهای گوشتی مهم جهان

بشمارمی رود دانشگاه زابل در سال 1386 با خرید تعداد 70 راس از این نوع گاو از اهالی منطقه سیستان و گسترش و توسعه مزرعه بزرگ پرورش گاو سیستانی و اجرای طرحهای پژوهشی مختلف، توانست گام های مهم و موثری درحفظ واحیاء این نژاد بردارد.