زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: سالانه سه میلیون و 400هزار تن انواع محصولات کشاورزی در استان تولید و روزانه بازارهای مصرف می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کیخا با اشاره به توانمندی* ها و استعدادهای خاص استان در تولید انواع محصولات گرمسیری و نیمه گرمسیری و محصولات خارج از فصل و تولیدات دامی و شیلاتی اظهار داشت: کل تولیدات بخش کشاورزی سه میلیون و 400 هزار تن است که از این میزان، دو میلیون و 243 هزار تن تولیدات زراعی، 377 هزار تن تولیدات باغی، 196 هزار تن تولیدات دامی، 165 هزار تن تولیدات شیلاتی و 400 هزار تن به سایر تولیدات اختصاص دارد.

وی کل اراضی قابل کشت سیستان و بلوچستان را 409 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: درحال حاضر 260 هزار هکتار زیرکشت محصولات زراعی و باغی قرار دارد.

وی شاخص *ترین مشکلات بخش کشاورزی را خشکسالی و کمبود آب، نبود الگوی مناسب کشت، کمبود نقدینگی تشکل* ها، پایین بودن راندمان مصرف آب، بدهکار بودن بهره *برداران به سیستم بانکی و کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی برشمرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان داشت: مهم* ترین راه نجات کشاورزی استان استفاده بهینه از آب و خاک، اجرای طرح *های نوین آبیاری به ویژه انتقال آب با لوله، توسعه صنعت بیمه آب و خاک کشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه اشتغال سیستان و بلوچستان وابسته به بخش کشاورزی است، گفت: از 44 هزار نفر سهم اشتغال استان در سالجاری 13 هزار و 500 نفر به بخش کشاورزی اختصاص داده شده است که با برنامه *ریزی *های انجام شده و حمایت مسئولان به تحقق این امر کمک خواهد کرد.
[hr]
زاهدان- خبرنگار رسالت:
با ادغام وزارت كشاورزي و جهاد در هم تنها پست دو رئيس به يك رئيس سازمان تبديل و هيچ گونه تغييري در كاهش تعداد كاركنان، تجهيزاتتاسيسات و ساختمان ها نشد و اين در حالي است كه چند بخش از جمله آب و فاضلاب روستايي، برق رساني به روستاها، احداث جاده هاي روستايي از وزارت جهاد كشاورزي به ديگر وزارتخانه ها واگذار شد.
به نظر مي رسد با واگذاري اين چند بخش به ديگر وزارتخانه ها ساختمان شماره 2 سازمان كشاورزي سيستان و بلوچستان كه درگذشته به عنوان اداره كل جهاد مشغول فعاليت بود تخليه و به سازمان هايي كه هم اينك ساليانه ميليون ها تومان اجاره ساختمان مي پردازند واگذار گردد.
خبرنگار ما مي نويسد برابر آمار ارائه شده از سوي مركز آمار ايران در آخرين سرشماري تعداد جمعيت روستايي اين استان از 65 درصد اوايل انقلاب به 55 درصد در سرشماري سال 75 و 35 درصد در سرشماري سال 85 كاهش و با اسكان عشاير در روستاها كه منجر به افزايش جمعيت آبادي هاي زير 20 خانوار از سه هزار آبادي به 6 هزار روستا شد تعداد عشاير كوچ روي اين استان به شدت كاهش يافت كه گفته مي شود در حال حاضر كمتر از 10 درصد عشاير دامدار به صورت كوچ رو دامداري مي كنند كه درصد بالايي از اين تعداد در حاشيه خشك و بدون علف و مرتع درياچه هامون اقامت دارند كه آنها نيز در حال ساكن شدن در روستاها هستند.
بر اين اساس اداره كل امور عشاير سيستان و بلوچستان به چه گروهي مي خواهد خدمات دهد آيا بهتر نيست اين اداره كل در سازمان جهاد كشاورزي ادغام شده و يكي از كارشناسان اين سازمان كارهاي مختصر عشاير باقي مانده را انجام دهد.
و اما اداره كل منابع طبيعي استان كه متولي حفظ و نگهداري جنگل ها و مراتع استان و اجراي پروژه هاي عمراني در حفظ و نگهداري جنگل هاست با توجه به اينكه بيش از 10 سال خشكسالي پي در پي و اينكه كلااين منطقه نزولات اندك آسماني دارد و تلاش و فعاليت اين اداره كل نيز بستگي به نزولات آسماني و منابع آب هاي زيرزميني است چه لزومي دارد كه اداره كل با صدها كارمند و ديگر امكانات در استاني وجود داشته باشد كه زمينه فعاليت براي كاركنان و مسئولين آن بسيار اندك است.
گفته مي شود در 10 سال اخير كه خشكسالي با شدت بسيار زياد ريشه گياه را در مناطق شمال سيستان و بلوچستان خشكانده و با ادامه خشكسالي هاي كه دهه دوم آن از امسال آغاز شده است فعاليت اين اداره كل در بخش جنگل در شمال و مرتع در تمام استان كمرنگ شده است و اين در حالي است كه به دليل كمبود اعتبار در اجراي پروژه هاي بيابان زدايي نيز موفقيتي نداشته است.
بر اين اساس آيا بهتر نيست كه معاونتي در سازمان جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان تحت عنوان فعاليت هاي منابع طبيعي تشكيل شود تا ضمن صرفه جويي در هزينه هاي جاري اين اداره كل ساختمان و ديگر امكانات آن در اختيار ديگر سازمان ها قرار گيرد.
و اما اداره كل دامپزشكي استان كه متولي مبارزه با بيماري هاي دامي است با توجه به منسوخ شدن صنعت دامداري به صورت عشايري به دليل اسكان عشاير در روستاها از يكسو و تداوم خشكسالي هاي سيستان و بلوچستان كه منجر به كاهش تعداد دام در اين منطقه از حدود 5 ميليون راس به حدود 3 ميليون شده فعاليت اداره كل دامپزشكي با كادر فصلي و امكانات موجود ضرورتي ندارد زيرا به دليل مهاجرت روستاييان به شهرها و كاهش آمار ساكنان روستا از 65 درصد كل جمعيت سيستان و بلوچستان به حدود 35 درصد و ادامه مهاجرت روستاييان و در نتيجه منسوخ شدن دامداري سنتي بايد اين اداره كل نيز در سازمان جهاد كشاورزي استان ادغام و كارشناسان آن زير نظر معاونتي مشغول به كار شوند اگرچه اين روزها كار اصلي مامورين سازمان دامپزشكي فقط در كشتارگاه هاست كه دام هاي قاچاق در حال ذبح را كنترل و مجوز كشتار را صادر مي نمايند.
بر اين اساس با ادغام اين سه اداره كل در سازمان جهاد كشاورزي استان ضمن صرفه جويي در چند ميليارد ريال اعتبارات جاري اين ادارات، چند ساختمان اضافي براي استفاده سازمان هايي كه هم اينكه از بيت المال ساليانه ميليونه ها تومان اجاره بها مي پردازند تخليه خواهد شد.