برای دستیابی به اهنگ زابلی وموسیقی سیستانی واشنایی با بهترین اهنگ های سیستانی وموسیقی سیستانی وخوانندگان زابلی وخواننده سیستانی همچنین موسیقی سنتی سیستان وموسیقی مقامی وسنتی سیستان وموسیقی زابل در این تالار به لینک های زیر بروید واز موسیقی سیستانی وموسیقی زابلی لذت ببرید.کوسیقی سیستانی فراگیرتر از موسیقی زابلی است وبه تبع آهنگ زابلی هم با اهنگ سیستانی ونواهای موسیقی زابلی با موسیقی سیستانی برخی تفاوت های جزئی دارد. در سیستان به موسیقی هایی مثل بالایی و..برمی خوریم که به موسیقی شمال سیستان گفته میشود.برای سیستانیها موسیقی سیستانی دارای جایگاه ویژه می باشد

برای شنیدن ولذت بردن از موسیقی سیستانی وموسیقی زابلی واهنگ زابلی وآهنگ سیستانی اینجا را کلیک کنید،دانلود موسیقی زابلی واهنگ سیستان