يكي از تغييرات عمده*اي كه در ويندوز 8 به چشم مي*خورد، صفحه شروع است. اين صفحه به دلايل بسياري در اين نسخه از ويندوز طراحي شده است اما مدت زماني طول مي*كشد تا كاربران به آن عادت كنند و براحتي به استفاده از آن بپردازند. يكي از مشكلاتي كه بسياري از كاربران با اين تغيير احساس مي*كنند، دسترسي دشوار به صفحه دسكتاپ است و اين دسترسي زماني دشوارتر مي*شود كه نرم*افزاري را به حالت تمام*صفحه اجرا كرده باشيد و در يك لحظه بخواهيد مستقيما به دسكتاپ دسترسي داشته باشيد. اگر اين مشكل براي شما هم بارها تكرار شده است و به*دنبال راه*حلي براي رفع آن هستيد، پيشنهاد مي*كنيم يكي از سه روش زير را مورد استفاده قرار دهيد: 1

*ـ* يكي از ساده*ترين راه*ها براي دسترسي به دسكتاپ، فشار دادن كليد windows از روي صفحه*كليد است. با انجام اين كار صفحه نرم*افزار فعال، كمينه شده و صفحه شروع ويندوز نمايش داده مي*شود. در اين صفحه مي*توانيد با كليك روي كاشي desktop، به آن دسترسي داشته باشيد.

2*ـ* روش ديگري كه مي*تواند دسترسي به دسكتاپ را براي شما فراهم سازد، فشار دادن همزمان كليدهاي Alt + tab از روي صفحه*كليد است. پس از انتخاب اين كليدها مي*توانيد با هر بار فشار دادن كليك Tab، ميان پنجره*هاي فعال حركت كنيد تا زماني كه به Desktop برسيد. هنگامي كه اين گزينه انتخاب شد، كليدها را رها كرده و از دسكتاپ استفاده كنيد.

3*ـ* روش سوم براي دسترسي سريع به دسكتاپ نيز انتخاب همزمان كليدهاي Windows + Tab است. با انتخاب همزمان اين كليدها، تصاوير بندانگشتي نرم*افزارهاي فعال به*نمايش درآمده و مي*توانيد با هربار فشار دادن و رها*كردن كليد Alt ميان آنها حركت كنيد. در نهايت روي گزينه Desktop هر دو كليد را رها كرده و به استفاده از دسكتاپ بپردازيد.
منبع:jamejamonline.ir