"برجک شماره ۳۷" نام نمایشی است که در مجتمع آموزش دانشگاه علوم پزشکی زابل اجراشد .

تئاتری ماندگار از حوادث و رویداد پس از هشت سال دفاع مقدس می باشد، محمودفرخزاد کارگردانی و پژمان شاهوردی نمایشنامه ی آن را نوشته است.

گفتنی ست؛ مصطفی محمد قاسمی در نقش (مراد)، محدثه تقوی در نقش (بانو)، فرزانه ارباب نیا در نقش (لیلا )و حسینعلی بزی نیز در نقش (تعمیر کار) نیز نقش آفرینان این نمایش را برعهده داشتند