آیا می دانید ؟
بنیادنیمروز در شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و..با شماره های 09360876222 و در خدمت شما دوستان وهمراهان عزیز09214708191
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1

موضوع: طایفه جهان تیغ

 1. #1
  کاربر ســایت
  تاریخ عضویت
  ۹۲-بهمن-۳۰
  نوشته ها
  11
  امتیاز
  1,628
  سطح
  23
  Points: 1,628, Level: 23
  Level completed: 28%, Points required for next Level: 72
  Overall activity: 0%
  دستاوردها:
  Tagger Second Class1 year registered1000 Experience Points
  سپاس ها
  15
  سپاس شده 33 در 11 پست

  طایفه جهان تیغ

  طایفه جهان تیغ
  بنابه روایات سینه به سینه طایفه جهانتیغ وپهله (پهلوان ) امروزی ازیک نسل میباشند که درپشت نهم یادهم ازهم جداشدند به عقیده یک ریش سفید طایفه پهلوان به نام حاجی اخوندی که درسال 78به رحمت ایزدی رفته اجدادطایفه جهانتیغ 6برادربودندکه عنوان پهله داشت که قبل از اصل نام .عنوان مخفف پهله راحفظ کرده بودندودو برادربزرگتر به نام حسین پهله وعلی پهله مامورحفظ ملوک بودندوبعد براثر اختلافی باملک الملوک سیستان به نواحی شرق ایران افغانستان امروزی مهاجرت کرده وطایفه بزرگی از پهلوانها درغرب افغانستان کنونی شکل میگیردبه جی پی تت .درکتاب خود مینویسد پهلوان طایفه دیگری ازسیستان که جزئی ازنسل قدیم ایرانی به شمار میروند افرادقبیله پهلوان بزرگان وکیانیان صاحب نقش صورت عقابی وکاسه های موزون سر میباشند وبنابراین ویژگیهای مذبور رامیتوانیم ویژگیهای نسل قدیم ایران بدانیم ودرنهایت فامیل جهانتیغ مدعی است که نسل جهانتیغ وپهله ها از اولاد زال بوده اند درکتاب چی پی تت دوخانواده جمالی وکمالی درسیستان وجود داشته اند که ملوک کیانی محافظین خودرا ازبین انان انتخاب میکردند (بخشی از طایفه جهانتیغ که به جمالی معروفند درمناطقی از استان فارس کنونی وکرمان مهاجرت کرده وبه همین نام وجود دارند)طایفه جمالی که به نخ جمالی هم معروف بوده درفتح قندهاردرلشکر نادرشاه افشار مشارکت داشته اند وگفته میشود جهانتیغ رابه خاطر همین رشادت نادر شاه به انها لقب داده است به نظر چی پی تت کیانی ها ارباب زهی ها کمالی وپهلوان وکیخواه شامل فارسی زبانان باقی مانده از جمعیت اصیل ایرانی سیستان می باشند وی اضافه میکند سران لشکر وبیرق داران لشکریان ملوک از طایفه جهانتیغ بوده اند درفتح قندهار ولشکرکشی نادر شاه افشار به هندوستان طایفه نخ جمالی مشارکت داشته وپس از فتح قندهارحفاظت دروازه چهل زینه قندهار به طایفه نخ جمالی واگذارمیشود .مردم قندهار شورش کرده وخبر به نادر میرسد برای سرکوب شورش به قندهار بازمیگردد وبعد از فتح مجدد پرس وجو میکند حافظ دروازه به نام نخ جمالی میگوید ماجهان را از دم تیغ گذراندیم واز این تاریخ بااستفاده ازیک افسانه از افسانه های کهن که در کشورهای ایران-افغانستان-تاجیکستان-ازبکستان-وخراسان بزرگ وهندوستان رایج بوده داستانی به نام جهانتیغ ودختر چهل گیس دهان به دهان میگردد که مرحوم صبحی در برنامه ای که ازرادیو ایران اجرامیکردطبق سندی تاریخی نادر شاه افشار این طایفه رابه نام جهانتیغ می نامد
  - طایفه جهانتیغ وپهلوان که از خون مشترکند وبزرگ طایفه پهلوان عبدالکریم پهلوان میباشد 2-طایفه بزی باچند وصلت که نتیجه انها تعدادی نوه ونبیره مشترک است بهم وابسته شده اند وبزرگشان سردار محمد شریف بزی ومیرخان بزی که مادرشان وهمسرانشان جهانتیغ هستند 3-طایفه راهدارهم وصلتهای متعددی با طایفه جهانتیغ داشته -ازجمله مادرکدخداحمزه شخص نامدار طایفه راهداراز طایفه جهانتیغ ودختر دادالله ممدلی بوده ودو دختر دیگر دادالله هم شوهر راهدار داشته اند 4-طایفه سارانی هم که از طوایف نامدار سیستانی است 9 زن از طایفه داشته که 6 زن دختران دادالله ممدلی هستند واز پنج تیره سارانی 3 تیره از مادر جهانتیغند(ازجمله دلمرادخان سارانی وشیردل خان.) 5-طایفه سیاه سر که صلحب تاریخند طبق نظریه ملک حسین ابن ملک غیاث الدین نویسنده کتاب احیاءالملوک غلامعلی سیاسرازمشاورین ملک الملوک بوده ومادر حاج محمد فیروزی فرزند امیر دهباشی از طایفه جهانتیغ بوده ریش سفید این طایفه کدخدادرویش بوده 6-طایفه قزاق هم باوصلت های متعددبین دوطایفه چنان درامیخته اند که جداکردنشان ناممکن است وصدها نوه ونتیجه ونبیره مشترک دارند 7-طایفه ملا که از بنجارهستند ومنتسب به فامیل قلجائی اندکه بزرگشان کربلائی زینل اهل کده بوده که تنها پنج وصلت باخاندان امیر دهباشی(جهانتیغ) داشته ومعروفترینش پرفسور شهیدی است 8-باطایفه شهرکی نیز وصلتهای متعددی انجام گرفته 9-باطایفه میر رشته حسن مرادی چندین وصلت انجام شده 10-طایفه مختاری هم وصلتهای زیادی انجام شده .مثال .وصلت میرزاجانعلی جهانتیغ بادختر کدخداگلخان بزرگ این طایفه که حداقل 15 فرزتد مشترک ودهها نوه ونتیجه محصول ان است 11-باطایفه خمر هم همین پیوستگی ووصلت موجودراست 12-طایفه های کوهکن وکلبعلی هم همبستگیهای متعدد ازدواج با طایف جهانتیغ دارند 13- طوایف بامری -جر-وکیخواه هم دارای همین ویژگی میباشند 14-طایفه ارباب یاارباب زهی که در افغانستان پاکستان سیستان راهدان لادیز وخاش سکونت دارند ازمشاورین ملوک کیانی بوده دارای قرابت نزدیک بافامیل جهانتیغ هستند که دختر ارباب شاه جهان خان مادر یکی از بزرگان قوم جهانتیغ است 15-طایفه یوسف زهی که درپاکستان وافغانستان وایران سکونت دارند وروزگاری 35000 نفر مرد جنگی داشته وادعیه حکومت داشتند ازپیوستگی نزدیک فامیلی باجهانتیغها برخوردارند.عصمت الله خان بزرگ این قوم که اکنون ساکن کابل است خواهر زاده یکی از بزرگان طایفه جهانتیغ است 16-طایفه گرگیچ که درسیستان -بم-نرماشیر-جیرفت-بلوچستان وافغانستان -پاکستانپراکنده اندبعلت وصلت ارتباط خویشاوندی نزدیکی با طایفه جهانتیغ دارند 17-طایفه درگی که دراطراف بنجار وروستای درگی زندگی میکنند هم وابستگی فامیلی نزدیک دارد واشخاصی چون سرتیپ عرب .سرهنگ عرب ....نتیجه مشترک وصلت ای ن دوطایفه اند 18-طوایف پنجه کوبی وپیری ونوری هم بدلیل هم جواری درکنا جهانتیغ ها ووصلت اجزاءلا ینفک فامیل جهانتیغند
  * + بزرگ طایفه مرحوم دهباشی محمد جهان تیغ و بعد از آن مرحوم میرزا محمدامیر فیروزی جهان تیغ بوده که فوت نموده واکنون فرزندایشان مهندس فریبرزفیروزی جهانتیغ که فردی باسوادوشایسته است ،بزرگی فامیل جهانتیغ رابرعهده دارد .افرادطایفه جهانتیغ درروستاهای گوری.جنگیخون.محمددادی.حسنخ ن ٰ.جهانتیغ.ادیره.زیارت جهانتیغ.سه قلعه جهان تیغ.اکبرابادشیب اب.میلک....وشهرهای زابل.زاهدان.مشهد.استان گلستان(شهرهاوروستاها) واطراف تهران ساکنند که دارای شهرت جهان تیغ.فیروزی جهانتیغ.بردبار جهانتیغ.گنجی.شریفی.خاکیور.آ خوندی وحیدری می باشند لازم بذکر است طایفه جهان تیغ داری ریش سفیدان زیادی است که هر کدام در شاخه فامیلی خود مشکلات مربوط به فامیل خود را حل میکند.که از شاخه میرخان میرزا گلمحمد جهان تیغ از شاخه علیمحمد آقای میرزا جانعلی جهان تیغ (ریش سفید دراستان گلستان) و فرزندش مهندس حمید جهان تیغ،,,, از شاخه اخدادی که از تیره های خالص جهان تیغ می باشد و در منطقه گرگان و سه قلعه(جنب ملک حیدری)ساکنند سرهنگ بیژن جهان تیغ ( داماد میرزا محمد امیر جهان تیغ و ساکن مشهد)می باشد..از مرحوم دهباشی محمد 5 پسر و 4 دختر بجا مانده است.که سرهنگ محمد امیر ساکن مشهد،مهندس یوسف ساکن گرگان،غلامرضا و عبدالحسین ساکن زاهدان و عباس که در جوانی فوت نموده .دامادها:میرزا محمد امیر فیروزی جان تیغ فرزند میرزا محمدحسین،میرزا محمدامیر جهان تیغ فرزند کدخدا مرادعلی،محمد شریف فیروز جهان تیغ فرزند دهباشی خانجان،محمدشریف بزی (سردار بزی).
  مهندس فریبرز فیروز جهان تیغ در سال 1358 در سازمان آموزش و پرورش به عنوان دبیر مشغول بکار شده است ، و در دبیرستانهای مختلف سیستان مشغول بتدریس بوده است و در ضمن تدریس، همراه پدرشان که رئیس طایفه جهانتیغ بود حضور فعال داشته و در مجالس مختلف به حل و فصل مشکلات مردم همت گمارده اند و درسال 1380 که پدر ایشان فوت شد به دلیل هجوم طایفه جهانتیغ که از شخصیت سالم و با تدبیر ایشان آگاه بودند از ایشان خواسته شد که مسئولیت طایفه جهانتیع را بپذیرند ،و در طی مراسم خاصی در تاریخ 81/6/1در مسجد بربریها با حضور حدود 700نفر از ریش سفیدان طایفه رسما به عنوان رئیس طایفه جهانتیغ معرفی شد. ایشان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی کشاورزی گیاه پزشکی و مدرک کارشناسی ارشد کشاورزی حشره شناسی می باشد، و هم اکنون به عنوان مدرس در دانشگاههای پیام نور ، آزاد و جامع علمی کاربردی زابل مشغول به تدریس می باشد یکی از کارهای بزرگ و ماندگاری که نیاز اصلی و واقعی سیستان بود، اخیرا در طی سال 1391 توسط ایشان بعنوان بنیانگذار مجمع توسعه سیستان که در جهت بالندگی و پیشرفت سیستان پایه گذاری شده است . به اتفاق جمعی از روءسا و اساتید دانشگاهها و معتمدین و ریش سفیدان معتبر و مشروع سیستان در این مجمع فعالیت می کند.

 2. کاربر روبرو از پست مفید patriot_sistan سپاس کرده است .

  داریوش81 (چهارشنبه ۲۷ فروردین ۹۳)

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. نزاع مسلحانه دو طایفه دو نفر را به کام مرگ کشاند
  توسط ناصرپودینه در انجمن اخبار سیستان وسیستانیها
  پاسخ ها: 3
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۰۶ آذر ۹۲, ۲۲:۵۳
 2. اقوام و طایفه*های سیستان و بلوچستان
  توسط sanchooli در انجمن فامیل های زابلی وطایفه های سیستان
  پاسخ ها: 4
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۰۶ آذر ۹۲, ۱۵:۵۰
 3. طایفه جهانتیغ ..
  توسط مرتضوی در انجمن فامیل های زابلی وطایفه های سیستان
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۰۲ مرداد ۹۲, ۰۸:۴۴
 4. جنگ طایفه ی سربندی(سرابندی)با نادرشاه
  توسط هامون در انجمن گوناگون از سیستان وسیستانی ها
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۲۲ دی ۹۰, ۱۷:۰۴
 5. طایفه بَزّی
  توسط vahid2626 در انجمن معرفی وبسایت و وبلاگ های سیستان و سیستانیان
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: یکشنبه ۲۷ آذر ۹۰, ۲۰:۳۶

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •