دوستان عزیز ایا کسی از گیاهی بنام چَشُم که یک گیاه دارویی در سیستان بوده است اطلاعاتی دارد؟ شکلش واسم فارسی وعلمی آن چیست؟
"چشم"(češom),چَشُم,داروی گیاهی"چشم"(češom),طب سنتی سیستان