آیا می دانید ؟
بنیادنیمروز در شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و..با شماره های 09360876222 و در خدمت شما دوستان وهمراهان عزیز09214708191
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 5 , از مجموع 5

موضوع: طایفه کیانی

 1. #1
  کاربر ســایت
  تاریخ عضویت
  ۹۳-مهر-۲۹
  محل سکونت
  گنبد کاوس
  سن
  54
  نوشته ها
  16
  امتیاز
  750
  سطح
  14
  Points: 750, Level: 14
  Level completed: 50%, Points required for next Level: 50
  Overall activity: 99.0%
  دستاوردها:
  Tagger Second Class3 months registeredCreated Blog entry500 Experience Points
  نوشته های وبلاگ
  2
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 17 در 8 پست

  طایفه کیانی

  طایفه کیانی داستانهای اسطورهای شاهنامه دو طایفه کیانی و پهلوان را براین اعتقاد راسخ نموده است که اولی خود را وارث بلاانقطاع واز سلاله های بلاانفصال خاندان کی ودومی نژاد خویش را از بازماندگان واقعی خاندان سام نریمان برشمارد افسانه های کهن که خود ماخذ ومبنای سرایش شاهنامه فردوسی بوده است تایثر مستقیمی در نگارش مورخین بومی داشته است به طوری که مولف تاریخ سیستان با اعتماد واطمینان کامل نسب یعقوب لیث رابه کیومرث مرتبط میسازد .اعقاب یعقوب ومنجمله کیانیان معاصر با استناد به همین ماخذ هیچگونه تردیدی بدل راه نمی دهند که از سلاله واقعی کیانیان باستانی اند نه تنها کتاب تاریخ سیستان مجهوالمولف بلکه جمیع کتبی که در سیستان تدوین وتالیف شده اند کیانیان را از مولوک عجم می شناسند قوم گرایی وتعصب به ملییت ایرانی عامل اصلی بروز این عقیده در ذهن مولفین کتابهای تاریخی است که بدست مورخین ایرانی تدوین می یافته و بدون تردید انان برای رهایی ویا تسکین رنجی که از سلطعه اعراب متحمل می شده اند حداقل به منظور تجدید خاطره روزهای خوش اقتدار مولوک عجم به کار پرورش وتشریح اینگونه ارتباطهای روحی پرداخته اند هنگامی که ترکان غزنوی بر ایران تسلط یافتند همین تعصبات ریشه دار سبب ابداع وارایه سند افتخار ایرانیان گردید وحکیم طوس برای ابراز این افتخارات هشدار دهنده به سرودن شاهنامه همت گماشت تا هم از غرور ترکان بکاهد وهم ایرانیان را از خواب خفلت بیدار سازدتنظیم شجره نامهای که یعقوب رامنتسب به کیانیان اسطورهای منماید نیز نوعی رجز خوانی تاریخی است که در حساس ترین روزهای افول وتباهی ملوک عجم ودر نتیجه به هنگام اوج قدرت میدان داری حکام عرب ساخته وپر داخته شده است واگر چه این شجره نامه مجهول وگزافه است اما نکته عطفی است برای درک علت گرایشهای عمیق ملی ونفرت از حکام بیگانه که در ان روزگار هرگونه جنبش ملی را تحت عنوان عصیان ویا فتنه خوارج سرکوب می کردند فی الواقع روحیه توتم سازی یا گرایش به نخبه گزینی ویا قهرمان پروری از قدیمالایام در میان جامعه ایرانی وعلی الخصوص در میان سیستانیان چیزی برتر از حد تصور بوده است بنا برین هر بار که حکام بومی دچار تزلزل موقیت می شده اند برای بقاء واستحکام وضیعت خود از وجود یک توتم وجیه المله استفاده می کردند یعقوب لیث وجانشینان وی بعد از سورنها وکوشانیان وعلل الخصوص بعد از گندوفار که در سده اول میلادی بر سیستان حکومت می کرد وجیه المله ومحبوب القلوب جامع بودند بنابرین هر فرد بومی که بعد از انان عنان اختیار حکومت را به دست می گرفت هم خود را مصرف ان می نمود که خود به طریقی خویشتن را از سلاله های یعقوب بر شمارد ویا انکه هواخواهان وی اورا به یعقوب منتسب میساختند این توتم سازی دلخوش کننده را در سالهای بعد از زوال سلسله صفویه بهنگام تسلط افاغنه بر ایران غربی مشاهده کردهایم وبه استناد تواریخ ان عصر دریافته ایم که چگونه افراد ناشناخته ویا مجهول الهویه بعنوان فرزندان ونوه شاه سلطان حسین صفویي جانب مردم علم شده اند اما چون موفقیتی نصیب انان نگردیده حتی نامی از انان باقی نمانده است از میان طوایف موجود در سیستان شناسنامه نژادی کیانیان بعلت موقعیت خاص اجتماعی گذشته انان روشن تر است .پایمردی .رشادت وسخت کوشی مردان شجاع کیانی از زبان دشمنان انان نیز قابل انکار نیست با توجه به مهاجرت جمعی کیانیان به بنجاب که اینک جمیت کثری از ساکنین را ولپندی را تشکیل می دهند دلیلی وجود ندارد که حتی سرابندی ها که بگواه مستندات تاریخ از دشمنان سرسخت کیانیان اند زبان به واقعیت نگشایند و محاسن انان را بعنوان سنبل اتحاد ویکپارچگی قوم سیستانی مطرح نسازندشماری از خانواده های کیانی که از اعقاب ملک محمود سیستانی اند در طبس ومشهد ساکن هستند خانواده هایی از اعقاب ملک حمزه خان نیز در سرخس ومشهد بسر می برند جماعت و یا تیره ملکانی یا ملک زایی ویا ملکی موجود در افغانستان وبلوچستان نیز منتسب به کیانیان اند پدران این تیره به هنگام هجوم ونا امنی ازبکها ویا به هنگام بست وتوسعه قدرت سران طوایف بلوچ درسیستان ویا همزمان با ایجاد اختلافات درون فامیلی به مناطق مذکور کوچ نموده اند شمار خانواده های موجود در سیستان بسیار اندک وانگشت شمار است جماعتی از طایفه کیال نیز خود رامنتسب به کیانیان می دانند اما اثار جلال وجبروت ذاتی کیانیان درانان مشهود نیست زیرا اصالتا هیچگونه ارتباط نژادی با کیانیان ندارندشرح شجره کیانیان( شجره نامه صحفه يك)با توجه به انکه تاریخ سیستان واز پی ان تاریخ حیاءالملوک شرح زندگانی افراد زبده این طایفه را تا سال 1028 هجری به رشته تحریر در اورده اند شجره این طایفه را از ملک جلال الدین ابن ملک محمود ابن شاه حیدر به بعد مورد بررسی قرار میدهیم که از او دو پسر ماند به نامهای1- ملک حمزه خان 2- ملک بوالفتح1-ملک حمزه خاندوران طفولیت خود را در گیر ودار ناامنی ازبک سپری ساخت ونوجوانی خود را زمانی پشت سر گذاشت که پدر شان از حمایت شاه صفی برخوردار ودرنتیجه سیستان تا مدتی مبدل به یک منطقه امن وامان شده بود با وجود انکه کوچکتر از ملک بوالفتح بود بعد از مرگ جلال الدین به حکومت سیستان منصوب شد وقلعه فتع را که مرکز حکومتی بود با حفر انهار واحداث ابنیه ومنجمله احداث مدرسه رونق بخشید وبنا به نوشته چی.پی .تیت مدرسه ملک حمزه را یکصدو هشتاد مدرس با تجربه اداره می کردند موقوفات این مدرسه ونیز شریه معادل با یک صد خروار غله ودویست تومان وجه نقد که از هر طلبه دریافت می شد میتوانست پشتیوانه خوبی برای این مدرسه باشد هنگامی که ملک ناگزیر به گرفتن خانسین گردید به دستور شاه جهان امپراطور هند لشکریان هندو به سیستان تاختند چون ملک حمزه در قلعه فتع به حصار داری پرداخت هندویان دست به تخریب سد وانهار زدند وبر اثر بند بولبا خان اراضی مستعد سیستان از کشت محروم ماند در حین حال جی. پی. تیت دوران حکومت ملک حمزه را عصر امن وامان ذکر می کند وعهده زارعین خاص اورا چهار هزارو پانصد یا گویا حدود سی ودو هزارنفر براورد میسازد که در اراضی مجاور قلعه فتع .خانشین .ترقون .چگینی.خواجه سجو وپوست گاو به کار کشاورزی سرگرم می بودند بنا به نوشته مذکور ملک حمزه مردی صاحب بخشش ونیکو کار وقابل احترام بود اما مقبره وی بعدها بوسیله یک درویش طماع که بدنبال گنج می گشت تخریب شد وبدین ترتیب مزاری که محل توجه وتک ریم جمیع مردم سیستان بود نابود گردید از او دو دختر باقی ماند ودر نتیجه سیستان به برادر زاده وی ملک نصرت خان ا بن ا بوالفتح رسیدملک نصرت خان ابن ملک بوالفتحازسال 1055تا 1085 هجری در سیستان حکومت نموده واز او دو پسر باقی ماند به نامهای1- ملک جعفرخان 2- ملک فتحعلی خان1-ملک جعفرخان :براساسی نوشته جی.پی تیت از 1085تا 1103 هجری حکومت سیستان نمود با وجود انکه برادر کوچکتر ملک فتعلی خان بود به علت انکه مادر وی از شاهزادهگان صفوی بود حکومت را از ان خود کرد بعید میرسد که مرگ وی در سال 1103 هجری قمری اتفاق افتاده باشد زیرا بر اساس منابع تاریخی به هنگام حمله میرویس قندهاری به سیستان در ماجرای جنگ دلارام ملک جعفر خانی که از او بعنوان حاکم سیستان یاد میشود توسط میر ویس دستگیر وهمراه با بیجن سلطان لکزی در قندهار زندانی گردید چون به هنگام حمله محمود میرویس به کرمان ومحاصره این شهر در زندان قندهار توطعه ای توسط ملک جعفر خان وبیجن سلطان صورت پذیرفت به قندهار توطعه ای عظیم افتاد که منجر به کشته شدن ملک جعفر خان گردید از ملک جعفر خان یک پسر به نام اسداله خان باقی ماند 1-ملك اسدا...خان2-ملک فتعلی ابن ملک نصرت خان با مرگ یا اسارت ملک جعفر خان برادر بزرگتر وی بنام ملک فتعلی فرصت یافت تاعنان اختیار حکومت سیستان را در دست گیرد خرابهای ناشی از تعغیر مسیر رود بیابان که به علت تخریب بند بولباخان وطغیانهای شدید هیرمند صورت پذیرفت ملک فتعلی را واداشت تا مقر حکومت خویشرا به کندرک که پیشاز ان توسط خود وی ساخته شده بود منتقل نمایید اونیز به مشابه ملک حمزه خان بنا به پیشنهاد بزگ وسرکرده جماعت ملاشاهی که عالم ومجتهد ومدرس زمان خود می بود مدرسه ای به موضع کندرک بنا نهاد واراضی اطراف انرا که امروزه در حوالی سد سیستان بنام کل مدرسه مشهور است وقف نمود از ملک فتعلی دو پسر باقی مان به نامهای ملک محمد حسین خان وملک محمود1-- ملک محمودسيستاني2--ملک محمد حسین خان1-ملک اسداله ابن ملک جعفر خان بعد از کشته شدن ملک فتعلی خان پسر بزرگ وی یعنی ملک محمد حسین خان به جای او به حکومت نشست اما با توجه به رقابت سرسختانه ملک اسداله وهجوم افاغنه به سیستان ناگزیر شد به همراه ملک محمود وپسران خویش ترک دیار نماید از اسداله خان فرزندذکوری باقی نماند1--ملک محمود شاه ابن فتحعلی (شجره نامه صحفه 2)ازاوپنج پسر بنامهای1-ملک جعفر خلن 2-ملک محمد خان 3- ملک حسین خان 4--.ملک عباس خان5--وملک رستم خان باقی ماند ویک دختر داشت که به همسری ملک سلیمان خان ابن ملک محمد حسین خان درامد 1-.ملک جعفر خان برای مدت حکومت هرات را در اختیار داشت فرزندان واعقاب زیادی از این برادران در طبس زندگی می کنند وتعدادی از انها در مشهد بسر میبرند 5-ملک رستم خان صاحب دو پسر شد 1-محمود خان2- محمد خان1- محمود خان كه بنام جد خود نام گذاري شدواز او پسری بنام اسکندر خان وازاسكندر خان نيز پسری بنام غلام حیدر خان به ثمر رسید که فرزندان وی شاخه کیانیان پاکستان (راولپندی) را تشکیل می دهندواطلاعات ديگري در دست نيست2-محمد خان از محمد خان پسری بنام1- ملک خان واز او پسرانی بنامهای1-ملک محمد علی خان معروف به خان ملك2-- محمد امیر خان3- منصور خانويكي دختر كه با كدخدا لطفعلي كول ازدواج كرد1- از ملك محمد علي معروف به خانملك اولاد ذكوري باقي نماند كه اخرين كسي بود كه برسيستان حكومت كرد وداراي ارگي بنام ارگ خان ملك در جلال اباد ميباشد ودرسال 1332وفات يافت ود همان ارگ مدفون گرديد ( شجره نامه صحفه 3 شاخه 3)2--محمد امیر خاناز محمد امير خان چهار پنج پسر باقي ماندند به نامهاي1- عباس خان 2- كاووس3- حسين خان4- ملك خان5- حاجي خانكه از حاجي خان شش پسرويك دختر بنامهاي 1-اصغرداراي 4فرزند كه اطلاعاتي دردست نيست2-علي كه فرزند ندارد3-حسن كه فرزندي ندارد4-عباس كه داراي چهار پسربنامهاي1- مصطفي-2-مجتبي3-مرتضي4- ----5-يك دختر دارد5-محمد كه داراي چهار پسر بنامهاي 1-حميد2-داوود3- شهاب4-جواد ويك دختر دارد6-حسين كه داراي دو دختر ودو پسر بنامهاي محسن وميلاد مي باشد(شجره نامه صحفه 3 شاخه 4)2- از پسر سوم ملك خان يعني منصور خان يك دختر كه با عظيم خان ازدواج كرد ودو پسر بنام هاي 1-غلامعلي خان كه اطلاعاتي از او در دست نيست2-غلام حسين خان كه داراي يك دختربنام بگم كه با محمد حسين ابن محمد علي ابن غلام خان ازدواج كرد وداراي چهار پسر بنامهاي1- علي فرزندي ندارد2- ملك داراي دو پس بنامهاي مجتبي ومهدي مي باشد3- محمد كه داراي دو پسر بنامهاي 1-محمد 2-ابوالفظلكه داراي دوپسر به نام ياسين ويونس ميباشد4- حمزه كه داراي پنج دختروسه پسر بنامهاي حبيب ا...وروح ا...ورامين ميباشد5- شجره نامه خان ملک کیاني (شجره نامه صحفه2)

  1-كي قباد2-كي اپيوه3-كي كاوس4-سياوش-5-کیخسرو6--بهمن7--سلیمان8--فرقد 9-لیث10- علی ( برادر یعقوب لیث ) 11-محمد 12- ابی جعفر13-خلف—14-محمد—15-احمد—16-خلف - 17-ابو حفیص---18-احمد—19-ناصر20 –-بهاءالدین ظاهر21—مهربان (شهریار)22- مسعود23—مبارزالدین ابوالفتح24--- ناصرالدین محمد25—شاه نصرت26 –شاهزاده محمد27—شاه علی28- شاه محمد الحاجی29—شاه نصرت (شاه نصرالدین30-شاه ابو سعید31—شاه ابو اسحاق32—شاه حیدر33—ملک محمود34—جلال الدین محمود خان—35ابوالفتح36--- نصرت خان37—فتعلی خان 38---شاه محمود 39–ملک رستم خان40—محمد خان 41– ملک خان—که دارای سه پسر ویک دختر بود که پسران به نامهای 1-محمد امیر خان 2- منصور خان 3- ملک محمد علی خان یا خانملک که درتاریخ۴/۷/ 1332دیده از جهان فرو بست وتنهادختر خانملک با کدخدا لطفعلی کول ازدواج کردبرگرفته از کتاب زاد سروان سیستان چاپ دوم به قلم غلامعلی رییس الزاکرین دهبانی

  (ادامه شجره نامه صحفه 1وصحفه 4شاخه 2)--ملک محمد حسین ابن ملک فتحعلی خان ابن نصرت خانهنگامی که ملک محمود با مساعدت وی وپسران او موفق به گرفتن طبس ومشهد شد محمد حسین خان اندیشه حکومت این نواحی رادر سر می پروراند اما به علت کارایی چشمگیر ملک محمود از این ادعا چشم پوشید ویک سال بعد از فتح مشهد دیده از جهان فرو بست از ملك محمد حسين ابن ملك فتعلي شش پسر باقی ماندند بنامهای1- کلبعلی خان. . بدستور نادر كشته شد2- ملك فتعلي خان درسال 1160 بدستور نادر كشته شد3- ملك اطفعلي خان 4- ملك سليمان خان درسال1196درگذشت5- ملك حسين خان ثانی6- ملك محمد خان1-اولاد محمد حسین خان ابن ملک فتحعلی خانهمچنانکه قبلا در شرح حال خود محمد حسین خان اشاره شداز اوشش پسر باقی ماند بنامهای1-.کلبعلی خان2- فتحعلی خان لطفعلی خان3-..سلیمان خان وحسین خان ثانی وملك حسن خان1-ملک کلبعلی خان پسر بزرگ محمد حسین خان بود که بارشات ومردانگی در کنار ملک محمود شاه جنگید وهمزمان با او بدستور نادر کشته شد2-ملک فتحعلی خان درسال 1160 به فرمان نادر به قتل رسید وحکومت به برادر وی ملک حسین خان واگذار شد واما پیش از انکه حکومت را به دست بگیرد در مسیر راه به حوالی فراه توسط افاغنه کشته شدوبعد از او حکومت به ملک سیلیمان خان رسیدودر سال 1196 ه در کندرک دیده از جهان فروبست همسر او دختر ملک شاه محمود سیستانی بود از وی صاحب دو پسر ویک دختر شد این دختر به همسری احمد شاه ابدالی درامد وسبب تکر یم واحترام جانشینان احمد شاه به خاندان کیانی شد محمد 1-ناصر خان 2-وبهرام خان پسران ملک سیلیمان خان بودنند که بعد از مرگ پدرشان حکومت سیستان را به عهده گرفتند1-ملک ناصر خان حدود دوازده سال (1196-1208) حکومت نمود وبه هنگام مرگ سی وهشت ساله بودوبعد از مرگ محمد ناصر خان پسر شش ساله وی بنام سلیمان خان را نامزاد حکومت سیستان نمودوامور حکومت به سرانگشت وتدبیر وکاردانی نایب وقیم وی یعنی ملک بهرام خان عمویش در گردش بود وتا زمانیکه سلیمان خان بر اثر سانحه سقوط از اسب جان خویش را از دست نداده بود اوهمچنان به خدمت خود ادامه می داد مرگ سیلیمان خان به سال 1217 ه ودر سن 15 سالگی اتفاق افتاد وهيچ فرزندي نداشت2-ملک بهرام خان اغاز حکومت وی در سیستان سال 1217 هجری قمری است که بعد از کشته شدن سیلیمان خان دوم چون هيچ فرزندي نداشت به این سمت منصوب گردید او از سالهای 1196 تا 1217 نیز بطور غیر مستقیم در امور حکومت دخا لت داشت وبفرمان او نهر کچیان درسال 1223 وبنای باشکوه ومعتبر دوران حکومت وی ارگ کچیان بود وشهر جلال اباد بنام پسر بزرگ او که در سال 1210 متولد شد موسوم گردیدید وحمزه اباد نیز بنام پسر دیگر وی نامیده شد از ملك بهرام خان دو پسر بنامهاي1- ملك جلاالدين2- ملك حمزه خان1-ملک جلال الدین ملک جلال الدین بعد از پدر برای مدتی جانشین وی به حساب می امد و در سال 1274 در منطقه اوقات دیده از جهان فروبست وجنازه وی توسط ملک عظیم خان یعنی نوه جوانش در قلعه ساج مدفون گردیدد او صاحب یک فرزند ذکور شد بنام ناصر خان که از وی دو پسر به ثمر رسیدند یکی لهراسب خان ودیگری محمد عظیم خان که در دوران مرارت با تبعید پدر بزرگش همدم ومونس او بود وبعد از مرگ وی به سیستان امده و دهکده نصیر اباد سید رابنا نموده ودر همانجا مستقر گردید ودو دختر ویرا میردوریش طباطبایی از سادات قریه محمد اباد شیب اب به همسری گرفت واز میان فرزندان ذکور وی نایب حیدر علی خان کیانی یا خان نایب مشهور ترین بود که از مردان مقدس ومتدین ونام اور سیستان به حساب می امد وپسران وی اینک نمونه تقوا وریشه دار اجداد خویش اند ودر مشهد وتهران به سر می برند واز لهراسب خان نوه دیگر ملک جلالدین نیز دو پسر به ثمر رسبیدند که یک ملک درویش خان ودیگری سلیمان خان نام داشت درویش خان صاحب دو دختر بود که یک بنام بی بی فرخ به همسری حسام النظام کرد درامد ودیگری بنام تاج بگم با مرحوم اخوند ملا محمد مهدی کیخا از دواج نمود واز پسر دیگر لهراسب خان یعنی سلیمان خان یک پسر بنام اقاخان باقی ماندملک حمزه خان وفرزندان ویوهیچ سندی از حکومت وی در دست نیست ودرسال 1262 هجری قمری دیده از جهان فرو بست از وی چهار پسر باقی ماندند به نامهای فتعلی خان-ملک گلزار خان- حسین خان وعباس خان -- وملک گلزار خان صاحب شش فرزند ذکور شد به نامهای رضا خان –عباس خان –حسین خان –اقا خان نصیر خان وخان جهان خان وملک گلزار خان یک دختر داشت که به یکی ازکدخدایان بنام تاج محمد کول خادم زاده خود شوهر داد واما بعلت اینکه نتوانست این ننگ را تحمل کند دیده از جهان فرو بستاز عباسخان پسر دیگر ملک حمزه خان پسری بنام ملک علی بثمر رسید که اعقاب وی در سرخس باقی اندوظاهرا وی بر اثر دسبیسه امرای قاین به سرخس تبعید گردیداز فتحعلی خان پسر دیگر ملک حمزه خان پسری به نام بهرام خان باقی ماندواز حسین خان که چهارمین فرزند وی بود فرزندانی به نامهای1- کهندل خان – 2-امیر خان 3-وملک غلام خان باقی ماندند وی بعضی براین عقیده ان که 4-درویش خان نیز فرزند ملک حسین خان می باشداز فرزند دوم ملك حمزه خان يعني امير خان هيچ اطلاعاتي در دست نيست(شجره نامه صحفه 6شاخه6)1-کهندل خان صاحب دو پسر به نامهای1-0 اقاخان و2-غلام حسین خان شد1--از غلام حسین خان یک پسر به نام1- محمد حسین ویک دختر بنام هوا باقی ماند ند یک دختر وی با خانعلی کیانی ازدواج کرد که وی در حال حاضر بزرگ خاندان کیانی می باشد1-واز محمد حسین سه پسر بنامهای1- پرویز 2-عزیز و3-نعمت4-حبيب که در زابل بسر می برند وفامیل شیر دلی را انتخاب کرده اند1-پرويز داراي دودختر ويك پسر بنام امير حسين شيردلي ميباشد2-عزيزداراي دودخترودوپسر بنامهاي رامين وحامد ميباشد وحامد داراييك دختر مي باشد3-نعمت دارايچهار دختر ويك ژسر بنام مهدي واو نيز يك دختر دارد4-حبيب داراي دو دختر ودوپسر بنامهاي علي ووحيد كه وحيد يك دختر دارد-از اقاخان دو پسر بنامهای1- حسین خان و2-موسی خان شیر دل (کیانِی) باقی ماند ند که در استان گلستان بسر میبرند وفاميل خود را شيردل گذاشتندحسین خان چهار پسر بنامهای1- شیرعلی 2-مهرعلی 3- عباس و4-علی رضا دارد1- شیرعلی دارای چهار پسر بنامهای 1- محمد 2-احمد 3- بهمن و4- اسماعیل دارد محمد نیز دارای دوپسر بنامهای 1- مهدی و2- محسن می باشداحمد نیز دارای یک دختر می باشدبهمن دارای دو پسر به نامهای امیر محمد وامیر حسین می باشداسماعیل دارای یک پسر بنام محمد حسام ويك دختر به نام نازنين زهرامیباشد 2- مهرعلی دارای دوپسر بنامهای 1- حمید 2- امید میباشد3- عباس دارای دو پسر بنامهای 1- جواد 2- جلال میباشد 4- علی رضا دارای دو پسر بنام مجتبی ومصطفی ویک دختر میباشد 2-موسی خان پنج پسر بنامهای 1- غلامرضا 2- علی رضا 3- محمد رضا 4- ابراهیم 5- مهدی و5دختر دارد1- غلامرضا دارای دو دختر میباشد2- علی رضا دارای دو پسر بنامهای مصطفی ومحسن ودو. دختر می باشد3- محمد رضا دارای یک پسر بنام جواد ویک دختر می باشد4-ابراهیم دارای یک پسر بنام اسماعیل ودودختر می باشد5-مهدی دارای یک دختر میباشددوپسر اقاخان با فر زندان خود همگی در استان گلستان بسر می برند وفامیل شیردل را انتخاب کرده اند( شجره نامه صحفه 7 شاخه 7)3-ملک غلام خان دو پسر بنامهای1-ملک محمد علی- 2-محمد حسن خان باقی ماندند -از ملک محمد علی پنج پسر باقی ماندند به نامهای 1- خانعلی خان –2-محمد حسین3- محمد حسن 4-امیر خان 5 - شریف خان 1- خانعلی دارای دو پسر بنامهای 1- حیدر 2-علی می باشد1- حیدر دارای یک پسر بنام ابوالفضل ویک دختر می باشد2- علی دارای یک پسر بنام میلاد میباشد2- محمد حسین دارای چهار پسر بنامهای 1- غلام حیدر 2- غلامعلی 3- حمزه 4- عباس می باشد 1- غلام حیدر دارای سه پسر بنامهای1- محمد2-رضا 3- علی وسه دختر می باشد1- محمد دارای دو پسر بنامهای مهدی و مصطفی می باشد2- رضا پسر ندارد ودودختر دارد3- علی دارای دو پسر بنامهای حامد وحمید رضا میباشدفرزد دوم محمد حسین یعنی غلامعلی دارای دو پسر 1-محمد 2- رضا وچهار دختر می باشد پسر اول غلامعلی یعنی محمد دارای یک دختر می باشدپسر دوغلامعلی یعنی رضا دارای سه پسر بنامهای محمد حسین و محمد مهدی ومحمد امین می باشددختراول غلامعلی با علی نادعلی ازدواج کرد دختر دوم او با علی رضا شیر دل ازدواج کرد دختر سوم وی با اصغر ارباب ازدواج کرد دختر چهارم وی با عبدالر رضا عرفانی ازدواج کرد3- پسر سوم محمد حسین یعنی حمزه دارای چهار پسر بنامهای1- محمدحسین 2-- مهدی 3- علی 4-مصطفی وچهار دختر دارد پسر اول حمزه یعنی محمد حسین یک پسر بنام محمد سیناويك دختر بنام ثنا دارددارد4- پسر چهارم محمد حسین یعنی عباس دو پسر بنامهای جواد و دارد3-پسر سوم ملک محمد علی یعنی محمد حسن سه پسر بنامهای 1-ابراهیم 2-حاجی 3- رضا می باشد1- پسر محمد حسن ابراهیم دو پسر بنامهای 1-محمد 2- سلطان می باشد2- پسر محمد حسن یعنی حاجی یک پسر بنام حسین دارد4-پسر چهارم ملک محمد علی یعنی امیر خان سه پسر بنامهای1- غلامعلی 2- جواد 3- خانعلی میباشدپسر اول امیر خان 1-غلامعلی دارای چهار پسر بنامهای 1-مجید 2-علی3-رضا4- حمید میباشد1-پسر اول غلامعلی یعنی مجید دارای یک پسر بنام علی میباشدپسردوم غلامعلی یعنی محمد دارای یک دختر میباشدپسرسوم غلامعلی یعنی رضا دارای یک پسر بنام مهدی میباشد2- پسر دوم امیرخان یعنی جواد دارای دو پسر بنام محمد امیرو مسعود میباشد3-پسر سوم امیرخان یعنی خانعلی دارای سه پسر بنام1- حسین 2-عباس3-محمد میباشد پسر دوم خانعلی یعنی عباس یک پسر بنام دانیال دارد4-پسر پنجم ملک محمد علی یعنی شریف خان سه پسر بنامهای1- اردشیر 2- جمشید 3- علی اصغر میباشد1-پسر اول شریف خان یعنی اردشیر دارای دو پسر بنام محمد وعلی رضا میباشد2-پسر دوم شریف خان یعنی جمشید دارای یک پسر بنام کامیاد میباشد3-پسرسوم شریف خان یعنی علی اصغردارای یک پسر بنام محمد میباشد (صحفه 8 شاخه 8)1-- از محمد حسن خان چهار پسر باقی ماندند که 1-غلام خان 2-وعلیخان در سیستان بسیر می برند3-وعباس خان و4-خانعلی در سرخس بسر می برند 1- غلام خان دارای چهار پسر بنامهای 1- کاووس2-امیر 3-حسین 4- عباس ویک دختر که با غلام حیدر کیانی ازدواج کرد1-کاووس دارای دارای پنج پسر بنامهای 1-محمد 2-مهدی 3-مرتضی 4- مجتبی 5-میلاد می باشد2- امیر دارای یک پسر بنام احمد می باشد3-حسین دارای یک پسر بنام مصطفی می باشد 4- عباس دارای یک پسر بنام امیر حسین می باشد2- علیخان از او فرزندی باقی نماند3- عباس خان دارای یک پسر بنام رضا می باشد4- خانعلی دارای یک پسر بنام محسن می باشد( شجره نامه صحفه 5 شاخه 5)پسر چهارم حسین خان ابن ملک حمزه خان یعنی درویش خان دارای سه پسر 1- حسین خان روستایی 2- غلام علی خان روشنایی 3- غلام حیدر روشنایی ویک دختر بنام صغرا روستایی باقی ماندند1-پسر اول درویش خان یعنی حسین خان روستایی دارای یک پسر بنام1- محمد ویک دختر بنام 2-حوا بودیک پسر حسین خان یعنی محمد روستایی دارای دو پسر 1-غلام حیدر روستایی 2- اصغر ارباب و3- چهار دختر میباشد3- یک دختر حسین خان روستایی یعنی حوا با حسین خان شیردل (کیانی)ازدواج کردپسر اول محمد روستایی یعنی غلام حیدر دارای دوپسر 1- محمد و2- حسین وچهار دختر می باشدپسر دوم محمد روستایی یعنی اصغر ارباب دارای سه دختر می باشد2- پسر دوم درویش خان یعنی غلامعلی خان روشنایی دارای دو پسر بنامهای 1- غلام خان 2- غلام رضا می باشد - پسرسوم درویش خان یعنی غلام حیدر خان روشنایی دارای یک پسر بنام 1- محمد می باشد در اخر ضمن تشکر وقدر دانی از کلیه فامیل کیانی خواهشمندم چنانچه در باره هر یک از اعضای فامیل کیانی که در هر گوشه از این سرزمین مقدس جمعوری اسلامی بسر میبرند اطلاعات ومدارکی دارند درقسمت نظر بدهی یا به امیل من ارسال تا در وبلاگ ثبت گرددچنانچه اگر در اطلاعات ثبت شده هر گونه ایراد ومشکلی می باشد را نیز براي من بفرستید تا اصلاح ورفع گرددهمچینین شجره نامه درختی نیز به تفکیک رسم شده است و می توانید در باره ان هم نظر بدهیدچون در نظر است بزودي كتابي در باره طايفه كياني تنظيم گردد واگر چناچه عكس يا هرگونه دست نوشته اي يا خاطراتي وهر گونه مطالبي كه بتواند مورد استفاده قرار گيرد براي من به اميل من asgararbab@yahoo.comبفرستيد يا باشماره موبايل من تماس بگيريد09113721921از همكاري شم متشكرم

 2. 3 کاربر از پست مفید arbab سپاس کرده اند .

  admin (چهارشنبه ۱۵ بهمن ۹۳),زیاد جدی نیست (سه شنبه ۱۴ بهمن ۹۳),هامون (سه شنبه ۱۴ بهمن ۹۳)

 3. #2
  کاربر ســایت
  تاریخ عضویت
  ۹۳-مهر-۲۹
  محل سکونت
  گنبد کاوس
  سن
  54
  نوشته ها
  16
  امتیاز
  750
  سطح
  14
  Points: 750, Level: 14
  Level completed: 50%, Points required for next Level: 50
  Overall activity: 99.0%
  دستاوردها:
  Tagger Second Class3 months registeredCreated Blog entry500 Experience Points
  نوشته های وبلاگ
  2
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 17 در 8 پست
  سلام شجره نامه طایفه کیانی

  - - - Updated - - -

  شجره نامه طایفه کیانی
  فایل های پیوست شده

 4. 3 کاربر از پست مفید arbab سپاس کرده اند .

  admin (چهارشنبه ۱۵ بهمن ۹۳),زیاد جدی نیست (سه شنبه ۱۴ بهمن ۹۳),هامون (سه شنبه ۱۴ بهمن ۹۳)

 5. #3
  کاربر ســایت
  تاریخ عضویت
  ۹۳-مهر-۲۹
  محل سکونت
  گنبد کاوس
  سن
  54
  نوشته ها
  16
  امتیاز
  750
  سطح
  14
  Points: 750, Level: 14
  Level completed: 50%, Points required for next Level: 50
  Overall activity: 99.0%
  دستاوردها:
  Tagger Second Class3 months registeredCreated Blog entry500 Experience Points
  نوشته های وبلاگ
  2
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 17 در 8 پست

 6. 3 کاربر از پست مفید arbab سپاس کرده اند .

  admin (چهارشنبه ۱۵ بهمن ۹۳),زیاد جدی نیست (سه شنبه ۱۴ بهمن ۹۳),هامون (سه شنبه ۱۴ بهمن ۹۳)

 7. #4
  کاربر ســایت
  تاریخ عضویت
  ۹۰-اسفند-۱۹
  محل سکونت
  زاهدان سیتی
  نوشته ها
  758
  امتیاز
  7,007
  سطح
  55
  Points: 7,007, Level: 55
  Level completed: 29%, Points required for next Level: 143
  Overall activity: 99.9%
  دستاوردها:
  Tagger First Class5000 Experience PointsVeteran
  سپاس ها
  1,230
  سپاس شده 1,225 در 462 پست
  حالت من
  Narahat
  طایفه خوبین
  ولی کیخا ها یه چی دیگن
  وقتی "مجازی" دل بستی....
  مجازی وابسته شدی...
  و "مجازی" عاشق شدی ....
  منتظر روزی باش که "واقعی" دل بکنی....
  "واقعی" بُـغض کنی ....
  و "واقعی" اشک بریزی و ...... 8. 3 کاربر از پست مفید زیاد جدی نیست سپاس کرده اند .

  admin (چهارشنبه ۲۲ بهمن ۹۳),توحیدی حسامیه (چهارشنبه ۲۲ بهمن ۹۳),هامون (چهارشنبه ۱۵ بهمن ۹۳)

 9. #5
  کاربر ســایت
  تاریخ عضویت
  ۹۲-اردیبهشت-۳
  محل سکونت
  سیستان وبلوچستان.
  سن
  53
  نوشته ها
  640
  امتیاز
  6,489
  سطح
  52
  Points: 6,489, Level: 52
  Level completed: 70%, Points required for next Level: 61
  Overall activity: 46.0%
  دستاوردها:
  SocialTagger First ClassCreated Blog entryRecommendation Second ClassVeteran
  نوشته های وبلاگ
  3
  سپاس ها
  1,096
  سپاس شده 1,806 در 602 پست
  حالت من
  Azkhodrazi
  ونوم بزرگ خدا. سلام

  فرزند هنر باش
  نه فرزند پدر
  فرزند هنر زنده
  کند نام پدر را
  ....
  چووه قرضه..
  دووه قرضه....قرضه قرضه... .پیران زمان گویند...کتک کاری قرض است .فحاشی هم قرض است بدهکاری هم قرض است...............

 10. کاربر روبرو از پست مفید توحیدی حسامیه سپاس کرده است .

  admin (چهارشنبه ۲۲ بهمن ۹۳)

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. میرزا همت کیانی
  توسط هامون در انجمن بزرگان سیستانی دوره اسلامی
  پاسخ ها: 2
  آخرين نوشته: شنبه ۱۶ اسفند ۹۳, ۲۱:۳۳
 2. ملک محمود کیانی "شاعر سیستانی"
  توسط هامون در انجمن بزرگان سیستانی دوره اسلامی
  پاسخ ها: 2
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۱۱ تیر ۹۳, ۱۴:۱۹
 3. سیستان اوابل فروپاشی خاندان کیانی
  توسط sanchooli در انجمن گوناگون از سیستان وسیستانی ها
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۱, ۲۱:۵۳
 4. شعر از ملک حمزه کیانی شاعر سیستان
  توسط هامون در انجمن شعرسيستاني/شاعران سيستاني
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۰۷ اردیبهشت ۹۱, ۱۶:۱۹
 5. ملک حمزه خان کیانی
  توسط sanchooli در انجمن مفاخر و بزرگان معاصرسیستان
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۲۳ دی ۹۰, ۲۱:۵۸

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •