شاعران کیانی
ملک محمود کیانی "شاعر سیستانی"[size=large]ملک محمود کیانی "شاعر سیستانی"[/size]

[ملک محمود فزند میانه ی ملک غیاث الدین کیانی و برادر ملک شاه حسین مولف احیاءالملوک و از شاعران قرن دهم هجری در سیستان بود.او متخلص به "جذبی" است.این شاعر سیستانی در علم ریاضی و انشا و عبارات سخنوری و در نظم و موسیقی استاد بود.صدای طنبورش ناخن بر جگر می زد و اکثر اوقات سرور و خوش وقت بودو هر کس به صحبت او می رسید از غم می رست.این شاعر سیستانی طنبور و کمانچه را به خوبی می نواخت.و به حسب کمانداری و میر شکاری سرآمد اقران بود.

ملک محمود کیانی این شاعر بزرگ سیستان مدتی را به منصب وزارت مشغول بود ولی بعدها از حکومت سیستان برکنار و با خاطری آزرده به مکران رفت.و در سال 1006هجری در سن 58سالگی در همان جا وفات یافت و جسدش را در جوار قدمگاه امیرالمومنین (ع) دفن کردند. و پس از یکسال به سیستان انتقال یافت و در خظیره ی محمود آباد مدفون شد

1. میرزا همت کیانی

میرزا همت کیانی از خاندان اصیل و باستانی سیستان و از سخنوران اواخر قرن دهم و اوایل یازدهم هجری ساکن در قلعه ی فتح سیستان بود .وی برادرزاده ی ابوالفتح و ملک حمزه ی کیانی است.که (غافل) تخلّص می کرد.نسبتش به جمشید می رسد و از ملک زادگان سیستان است که تا انقراض صفویه بر سیستان حکومت می کرد.او به دلایلی در سیستان رنجید و به بلاد هندوستان رفت و ملازم پادشاه آن خطّه گردید.و از اعتبار فوق العاده ای برخوردار شد.
اخر برآمد از لب لعل تو کام ما **** کرد این عقیق را خط مشکین به نام ما