از سوی پژوهش سرای سجزی سیستانی وبا همکاری دبیرستان نمونه شهید صیاد شیرازی و مساعدت احمد امیر شاهی مدیر آموزش وپرورش نیمروز یک دستگاه ربات آتش نشان برای شرکت در مسابقات رباتیک در دانشگاه صنعتی شریف که در مهر ماه ۹۴برگزار می شود طراحی و ساخته شد.
گفتنی است این ربات پس از برگزاری کلاس در طول فصل بهار و تابستان برای دانش آموزان علاقه مند به علوم رباتیک با همکاری مدرسان برجسته کشوری و بومی آموزش دیده و سپس اقدام به ساخت قطعات نموده و در نهایت ربات آتش نشان طراحی واقدام ساخت نموده اند.
در همین خصوص پایگاه خبری هامون پرس گفتگویی با احمد امیر شاهی مدیر آموزش وپرورش داشتند ایشان عنوان نمودند با توجه پتاسیلها موجود در منطقه ؛ وجود کارگاه مجهزرایانه در دبیرستان نمونه شهید صیاد شیرازی و دانش آموزان علاقه مند به علوم رباتیک برای اولین بار چنین کلاسی برگزار می شود .
مدیر آموزش وپرورش نیمروز در ادامه گفتگو اظهار امید واری کردند از این نمونه کارها در بخش دانش اموزان دختر نیز انجام شود.
وی در پایان عنوان نمود برگزاری کلاسهای رباتیک با توجه علاقه مندی دانش آموزان در طول سال تحصیلی با دعوت از دیگر مدرسان کشوری و از حوزه سیستان ادامه خواهد یافت.