تالاب بین* المللی هامون پس از شانزده سال مرگ و نابودی، پس از روی کار آمدن دولت دکتر روحانی به همت مدیران جدید به تقلا افتاده تا دوباره نفسی بکشد و آنهایی که از تالاب بهره می*بردند چون گاوداران، دامداران، صیادان و دیگر حاشیه نشینان که پس از مرگ دریاچه آواره غربت و شهرهای نزدیک شده بودند، بخشی از آنها برگشته تا با نفس تازه دریاچه هم*نفس شوند و زندگی جدیدی را آغاز کنند و شاید بقیه آنهایی که مانده*اند اگر دیدند تالاب جان گرفته، از غربت برگردند. در مدت شانزده سالی که تالاب رو به مرگ و نابودی می*رفت. شاید سه، چهارسالی آب از مبدأ نمی*آمد یا خیلی کم بود، خشکسالی قابل قبول بود و مردم حاشیه و کل سیستان نیز منکر نبوده و نیستند اما به طور کامل در مدت 16 سال خشکسالی به طور مداوم ادامه نداشته و این نبوده که بگوییم در این مدت رودخانه بطور کامل خشک و فاقد آب بوده است پس چه عاملی باعث مصیبتی شد تا بیش از یکصدهزارنفر ناامید، خانه و زندگی را رها و به عزیمت روی آورند؟؟!!
بگذارید علناً بگوییم در نیمی از این مدت 16سال یعنی پس از آبگیری چاه*نیمه چهارم سهمیه آب دریاچه را وارد چاه نیمه چهار می*کردند که بگویند "هزینه*ای که برای چاه نیمه چهار شده بی برنامه نبوده و بیش از 800 میلیون مترمکعب آبرا، ما در آنجا ذخیره کرده*ایم". حالا بهره*ای که چاه نیمه چهار داده چه بوده؟! تمامی سیستانیان شاهدند که از این ذخیره 800 میلیون مترمکعب آب، یک قطره آن استفاده نشده و 20% آن را بادهای 120 روزه تبخیر کرده و با توجه به اینکه کف چاه نیمه چهار خاک رس نیست و نبوده، 20% آنهم در خاک فرو رفت و آنچه هم که ماند آب مرده بود. در ابتدای نمایندگی آقای دکتر کیخا ما این مسئله را عنوان کردیم، ایشان دستور داد تا در شمال چاه نیمه چهار سدی ایجاد و بعد کانالی از سد تا سد سیستان حفر تا آب چاه نیمه چهار را جلوی سد سیستان جاری، تا بخشی از این آب وارد تالاب و بقیه هم وارد کانال*های زراعی شود. سد و بخشی از کانال ایجاد شد اما پس از مدتی این پروژه حیاتی هم ناتمام ماند و با بلعیده شدن آب تالاب توسط چاه نیمه چهار، تالاب هم رو به مرگ رفت و ذینفعان تالاب هم آواره شدند. اما گِله ما از نوع مدیریت آب سهمیه تالاب است که توسط استاندار محترم سیستان و بلوچستان و جناب آقای دکتر محمودی مدیر کل حفاظت محیط زیست و دیگر دست اندر کاران، 60 میلیون مترمکعب آب در نظر گرفته شده و مصوب گردیده تا به موقع جهت تالاب رها شود. زیرا اگر این آب بموقع رها نشود علف و نی*ای که وجود دارد و سبز گردیده خواهد خشکید و زحمات انجام شده توسط مسئولین هدر خواهد رفت. حتی درختان گز هم که جوانه زده خواهد خشکید. زیرا شعار دولت جناب دکتر روحانی با مردم بودن هست. یعنی به قول خودشان برای خدمتگزاری مردم آمده*اند و ما هم به چشم*دل قبول داریم به خصوص زحماتی که برای تالاب کشیده شده؛ مثل لایروبی و تعریض کانال*های منتهی به تالاب و احداث گوره و خاکریز جهت انتقال سریع آب به تالاب، بازگشایی دایک مرزی، بازگشایی دهانه 150 متری بین برجک ده نورمحمدخان و پاسگاه طلایی، بازگشایی دهانه 250 متری بین برجک 5 و طلایی. برای اینکه این زحمات هدر نرود، ما از مدیر کل محترم محیط زیست و ریاست محترم محیط زیست زابل می*خواهیم تا مرتب با اداره کل امور آب استان و اداره سیستان تماس داشته تا سهمیه آب تالاب بموقع رهاسازی شده تا هم علوفه بموقع رشد کند و ما دامداران دغدغه*ای نداشته باشیم و هم اینکه ریزگردها از کف دریاچه در آسمان سیستان معلق نشود.
با توفیق از خداوند بزرگ
جوامع محلی
ذینفعان تالاب بین* المللی هامون