سیستانیهای آزادشهر وجشن نیمه شعبان/بنیادنیمروز درکنار بزرگان ومعتمدین سیستانی های آزادشهر


تاریخ انتشار : امروز, 07:28
موضوع نوشته : نیمروز, اخبار برگزیده


نویسنده : arash1


تعداد بازدید : 0


کد خبر : 918
جشن نیمه شعبان سیستانیهای آزادشهر وبنیادنیمروز
بنیادنیمروزخانه فرهنگ وهنرسیستانی ها(زابلی وبلوچ) که در شهرستان آزادشهر شروع بکار کرد دراولین برنامه اش جشن بزرگ نیمه شعبان را به همت حاج محمودهاشم زائی نماینده تام الاختیار بنیادنیمروز در آزادشهر وسیستانی های آزادشهر اعم از بلوچ های آزادشهر وزابلی های آزادشهر برگزار کرد که عکس های آن از نظرتان خواهد گذشت

سیستانیهای آزادشهر وجشن نیمه شعبان/بنیادنیمروز درکنار بزرگان ومعتمدین سیستانی های آزادشهر


تاریخ انتشار : امروز, 07:28
موضوع نوشته : نیمروز, اخبار برگزیده


نویسنده : arash1


تعداد بازدید : 0


کد خبر : 918
جشن نیمه شعبان سیستانیهای آزادشهر وبنیادنیمروز
بنیادنیمروزخانه فرهنگ وهنرسیستانی ها(زابلی وبلوچ) که در شهرستان آزادشهر شروع بکار کرد دراولین برنامه اش جشن بزرگ نیمه شعبان را به همت حاج محمودهاشم زائی نماینده تام الاختیار بنیادنیمروز در آزادشهر وسیستانی های آزادشهر اعم از بلوچ های آزادشهر وزابلی های آزادشهر برگزار کرد که عکس های آن از نظرتان خواهد گذشت