سیستانیهای نگین شهروبنیادنیمروزدرپی احیای آداب ورسوم سیستایها/سیستانی های گلستان بازیهای سنتی را برای صداوسیما اجراکردند


تاریخ انتشار : 25 اردیبهشت 1397
موضوع نوشته : ورزشی, اخبار برگزیده

نویسنده : arash1

تعداد بازدید : 191

کد خبر : 920

سیستانی های نگین شهر وبنیادنیمروز در پی احیای فرهنگ وآداب ورسوم سیستانیها/زبان تصاویر سیستانیهای نگین شهر به همت نماینده تام الاختیار بنیادنیمروز وعضو هیات مدیره بنیادنیمروز درنگین شهر جناب دکتر رسول بامری ومعتمدین وبزرگان طوای وجوانان ومسولین عزیز توانست برای اولین بار بازیهای سنتی سیستایها را برای پخش از صداوسیما ضبط نماید.تصاویر را ببینید