سیستانیهای آزادشهر وبنیادنیمروز جشن نیمه شعبان را برگزارکردند/زابلی وبلوچ دوش به دوش هم


تاریخ انتشار : 13 اردیبهشت 1397
موضوع نوشته : اخبار برگزیده, عکس

نویسنده : arash1

تعداد بازدید : 11

کد خبر : 919

زابلی وبلوچ در جشن نیمه شعبان بنیادنیمروز درآزادشهردوشادوش هم
سیستانی های آزادشهر اعم از زابلی های آزادشهر وبلوچ های آزادشهر وبه قول یکی از عزیزان سیستانی وبلوچستانی های آزادشهر جشن نیمه شعبان را با مشارکت گروه موسیقی سنتی بنیادنیمروز وحضور مدیران بنیادنیمروز وبا افتتاح دفتر بنیادنیمروز درآزادشهر به نمایندگی محمودهاشم زائی ونگین شهر به مدیریت دکتر رسول بامری ودر دلند به نمایندگی سرداردامن باغ واقایان آزادوبلوچ وجهانتیغ ودر خان ببین به نمایندگی اقای ابراهیمیان افتتاح کردند