اهداف بنیادنیمروز,بنیادنیمروزخا ه فرهنگ وهنرسیستانیها/بنیادنیمروز رابیشتربشناسیم؟


بنیادنیمروز بعنوان یک تشکل مردم نهاد که توسط جمعی ازدلسوزان سیستانی در استان گلستان شکل گرفت به مرور توانست جای خود را دربین مردم ومسولین بازکند.خیلی ها می گفتندبنیادنیمروزبه دنبال اهداف انتخاباتی هست ومحمدآذری برای تبلیغ خودش این تشکیلات را راه انداخته است اما به مرور مشخص شد که چنین چیزی هیچ جایگاهی در راهبرد بنیادنیمروز ندارد.بنیادنیمروزسیستانیه صرفا یک تشکل مردم نهاد است که به همت جوانان سیستانی وحمایت مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری وتعاون استان گلستان ومساعدت اداره ثبت اسنادرسمی به ثبت رسیدو فعالیت فرهنگی دارد وهدفش ارتقای سطح فرهنگ عمومی استان وهمدلی اقوام می باشد برای شناخت بهتر بنیادنیمروزسیستانیها بخشی از اهداف اولیه بنیادنیمروز را بدون روتوش برایتان ارسال می کنم تا راحت تر قضاوت کنیدوبرای همکاری با بنیادنیمروزفقط لازم است یک پیامک به 09360876222بفرستید

-.pdf [352.33 کيلوبايت]