مستندآداب ورسوم سیستانیهای گلستان/همکاری بنیادنیمروزوشبکه مستند


تاریخ انتشار : 2 دی 1397
موضوع نوشته : اجتماعی, فرهنگی هنری, اخبار برگزیده, عکس

نویسنده : nimrooz

تعداد بازدید : 221

کد خبر : 1091

آداب ورسوم سیستانیهای گلستان از شبکه مستندبه همت بنیادنیمروز
سیستانیهای گلستان وسیستانیهای مازندران مثل سیستانیهای تهران وسیستانیهای خراسان و...همواره به فکر اشاعه فرهنگ واداب ورسوم نیک نیاکان خود هستند وبنیادنیمروز برای همین منظورشکل گرفته است.تهیه مستند اداب ورسوم سیستانیهای گلستان در روستای همت ابادکلاله یکی از این امور است به منظور حفظ ومعرفی فرهنگ وآداب ورسوم سیستانی های گلستان که از شبکه مستندوگلستان پخش شد