پوشش سنتی مردسیستانی ومردان سیستانی/پوشش مردزابلی ومردان زابلی


تاریخ انتشار : 15 آذر 1397
موضوع نوشته : اجتماعی, فرهنگی هنری, نیمروز, اخبار برگزیده

نویسنده : nimrooz

تعداد بازدید : 380

کد خبر : 1060

پوشش سنتی سیستانیها/پوشش سنتی مردان سیستانی
پوشش سنتی مردان سیستانی که امروزه بواسطه ایجاد5شهرستان درحوزه سیستان عزیز باید گفت پوشش سنتی مردزابلی,پوشش مردهیرمندی؛پوشش سنتی مردزهکی؛پوشش مردهامونی؛پوشش سنتی مردنیمروزی که همگی در یک کلام مردان سیستانی هستند از دیرباز ازشاهنامه تا امروز مهم بوده است.پوشش مردسیستانی اعم از لباس چل تریز ولباس راسته یا کوتنه که معروف به لباس بلوچی شده است در کنار لونگوته سیستانی یا همان دستاری که برسر می بندند بارزترین شاخص مردسیستانی ومردان سیستانی می باشد.مردزابلی ومردان زابلی یکی از نشانه هایش همان لونگوته می باشد درحالی که برادران بلوچ شان بیشتر کلاه از جنش پشم بره برسر می گذارند که البته سیستانیها نیز گاه چنین می کنند. لونگوته از دوران کهن نمادمرد سیستانی بوده است
مندی,پوشش سنتی مردهامونی,پوشش سنتی مردزهکی,پوشش سنتی مرد