چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز


تاریخ انتشار : 25 آذر 1397
موضوع نوشته : ورزشی, اخبار برگزیده

نویسنده : nimrooz

تعداد بازدید : 12

کد خبر : 1075

چاپ وسه چاپی سیستانی؛دوچوبه وچوب بازی سیستانی درجشنواره فرهنگ اقوام/سه چاپی ودوچوبه زابلی توسط گروه موسیقی نیمروز
سه چاپی سیستانی؛دوچوبه,چوب بازی سیستانی؛چاپی زابلی؛دهل وساز,دوچاپی؛دوچوب بازی؛ورزش چوب بازی؛بازیهای سیستانیها،بازیهای بومی ومحلی سیستانیها در غرفه بنیادنیمروزسیستانیها در دوازدهمین جشنواره اقوامک درگ