دهل وسازسیستانی وچوب بازی به همراه چاپی ورقص شمشیردرجشنواره اقوام


دهل وسازسیستانی وچوب بازی به همراه چاپی ورقص شمشیردرجشنواره اقوام


تاریخ انتشار : 8 آذر 1397
موضوع نوشته : اجتماعی, فرهنگی هنری, اخبار برگزیده, اقوام گلستان

نویسنده : nimrooz

تعداد بازدید : 14

کد خبر : 1051

چوب بازی؛ دوچوبه؛ سه چاپی؛رقص شمشی یا همان چاپ شمشیر وشاهنامه خوانی در کنار بازیهای سنتی سیستانی ازجمله مواردی بود که توسط بنیادنیمروزسیستانی ها در دوازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام اجرا گردیدسیستانیهای گلستان به همت جوانان وحمایت بزرگان ومعتمدین خود در شهرها وروستاهای مختلف واجرای بنیادنیمروزسیستانی ها توانست فرهنگ وآداب ورسوم سیستانی را به معرض تماشای هموطنان خویش قراردهد که گوشه ای ازآن به زبان تصاویر پیوست می باشدبرچسب*ها: دهل وسازسیستانی وچوب بازی به همراه چاپی ورقص شمشیر