غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانیهای گلستان در دوازدهمین جشنواره اقوام به زبان تصاویر


تاریخ انتشار : 8 آذر 1397
موضوع نوشته : اجتماعی, فرهنگی هنری, نیمروز, اخبار برگزیده, عکس

نویسنده : nimrooz

تعداد بازدید : 118

کد خبر : 1054


غرفه بنیادنیمروزسیستانیها؛غرفه سیستانی های گلستان در دوازدهمین جشنواره فرهنگ اقوام؛سیستانیهای گرگان؛سیستانیهای گنبد؛سیستانیهای آزادشهر و...به همراه بنیادنیمروزسیستانی ها بخشی از آداب وروسوم سنتی سیستانیها را در جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام به اجرا گذاشتند.دهیاران وشوراهای اسلامی بخش مرکزی گنبد وروستاهای فوجرد وهاشم اباد وامیراباد گرگان که به صورت خودجوش کنار بنیادنیمروز ومدیران بنیادنیمروزسیستانی ها قرار گرفتند که بخشی ازاین تلاش ها را در تصاویر می بینید