سیستانی های گلستان درکنارسایراقوام درجشنواره اقوام/بنیادنیمروزسیستانیهاعامل وحدت اقوام


تاریخ انتشار : 8 آذر 1397
موضوع نوشته : اجتماعی, نیمروز, اخبار برگزیده

نویسنده : nimrooz

تعداد بازدید : 10

کد خبر : 1050

همدلی واتحاداقوام دذر دوازدهمین جشنواره فرهنگ اقوام/سیستانیها درکنارسایر اقوام ایرانی
دردواردهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام که در گرگان وگنبد برگزار شد غرفه بنیادنیمروز واعضای بنیادنیمروزسیستانی ها ومدیران بنیادنیمروزسیستانی ها همواره با سایر غرفه ها یا اجرای مشترک داشتند ویا به سراغ سایر اقوام می رفتند یا از غرفه های دیگر دعوت می کردند برای تشریف فرمایی به غرفه بنیادنیمروزسیستانی ها واین به دلیل برگزاری جشنواره فرهنگ اقوام در هفته وحدت مدیران بنیادنیمروز برای اینکار حساسیت بیشتری داشتند تا این مهرورزی ایرانیان به یکدیگر را بهتر نمایش بدهند تا بدخواهان ناامیدشوند/عکس های پیوست گوشه ای کوچک از این همدلی هاست