نهمین جشنواره اقوام وحضورقدرتمندسیستانیهای گلستان وگروه بنیادنیمروز/غرفه بنیادنیمروز وحسینیه سیستانیها


تاریخ انتشار : 20 آبان 1395
موضوع نوشته : فرهنگی هنری, نیمروز, اخبار برگزیده, اقوام گلستان, عکس

نویسنده : nimrooz

تعداد بازدید : 269

کد خبر : 916

نهمین جشنواره اقوام وحضورقدرتمندسیستانیهای گلستان وگروه بنیادنیمروز/غرفه بنیادنیمروز وحسینیه سیستانیها/کارگروه فرهنگی وبانوان حسینیه سیستانیها در جشنواره نهم با تمام توان به اعضای بنیادنیمروز کمک نمودند که جای تشکر دارد از هیئت امنای حسینیه سیستانیها ومسولین این دوکارگروه