ضبط بازیهای سنتی سیستانیهای گلستان برای صداوسیما/مشارکت بنیادنیمروز وشبکه گلستان,نسیم وشما برای ضبط بازیهای سنتی سیستانی های گنبد


نمایش از پنج شنبه, 07 تیر 1397 20:01
ضبط بازیهای سنتی سیستانیهای گلستان برای صداوسیما/مشارکت بنیادنیمروز وشبکه گلستان,نسیم وشما برای ضبط بازیهای سنتی سیستانی های گنبد


تاریخ انتشار : امروز, 21:55
موضوع نوشته : ورزشی, فرهنگی هنری, اخبار برگزیده, اقوام گلستان

نویسنده : nimrooz

تعداد بازدید : 0

کد خبر : 1025

سیستانیهای گنبد وبنیادنیمروز درکنارصداوسیما جشنواره بازیهای سنتی زابل ابادگنبد را اجراوضبط کردند
به همت بنیادنیمروز وهمراهی شورا ودهیار زابل اباد گنبد وهمچنین حمایت وپشتیبانی مدیرکل صداوسیمای گلستان ومعاونین وکارشناسان وبرنامه سازان این شبکه مدتهاست که اداب ورسوم سیستانیها مرتب از صداوسیما پخش می شود.در روزهای پایانی خرداد1397در زابل آبادگنبد بخش از این بازیهای سنتی سیستانیها برای پخش از شبکه های گلستان ونسیم وشما و..ضبط گردید واین برنامه به همت جناب قربانی از تهیه کنندگان وبرنامه سازان ومجریان توانای گلستان وبنیادنیمروز در زابل اباد با حضور صدها نفر از سیستانیهای گنبد وگلستان ضبط شد