بنیادنیمروز در جشنواره کشوری بازیهای بومی ومحلی/عکس سیستانیهای گلستان وبنیادنیمروز


تاریخ انتشار : 25 آذر 1393
موضوع نوشته : ورزشی, نیمروز, اقوام گلستان

نویسنده : arash

تعداد بازدید : 1025

کد خبر : 283

حضور بنیاد نیمروز در جشنواره بازیها بومی و محلی کشور در جنگل نهار خوران گرگان که می توان غرفه سیستانیها را یکی از بهترین غرفه ها دانست
بنیادنیمروز در جشنواره کشوری بازیهای بومی محلی/عکس سیستانیهای گلستان وبنیادنیمروز در جشنواره بومی محلی ایران