3600 کاندیدای اقامت دائم کانادا از طریق اکسپرس انتری در دوره انتخابی 24 جولای این سیستم برای پر کردن درخواست اقامت خود دعوت شدند.
دور جدید انتخاب از لیست اسامی داوطلبان برای مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس انتری در 24 ماه جاری برگزار شد.
در این دوره، حداقل نمره در سیستم جامع امتیاز دهی کانادا، 459 در نظر گرفته شد که 1 امتیاز کمتر از دوره قبلی است. دوره قبلی در 10 جولای برگزار شده بود که حداقل امتیاز آن 460 در نظر گرفته شده بود.
انتخاب اخیر، دومین دوره متوالی بود که در آن 3600 نفر برای درخواست اقامت دعوت شدند که افزایش 250 نفری نسبت به 10 دوره پیشین، مابین ماه های ژانویه و ژوئن، دیده می شود.

ارتباط بین PNP و Express Entry
در هفته های اخیر، تعدادی از داوطلبان استانی توانسته اند با افزایش امتیاز خود، از طریق سیستم اکسپرس انتری اقامت دائم خود را قطعی کنند، این داوطلبان استانی با دریافت پیشنهاد کار از استان های کانادا یا به طور کلی اثبات توانمندی در کمک به رشد اقتصادی یک ناحیه یا ایالت خاص، توانسته اند 600 امتیاز به امتیازات سیستم جامع امتیاز دهی کانادا CRS خود اضافه کنند و نام خود را به ردیف های جلوتر لیست بیاورند.
در دو هفته اخیر چندین جریان stream (برنامه پذیرش) استانی، داوطلبان مورد نیاز خود را در تخصص های مختلف، از لیست داوطلبان سیستم اکسپرس انتری انتخاب کرده اند.
به طور مثال، استان انتاریو در هفته گذشته، 1623 نفر را برای استفاده در 6 شغل مرتبط با حوزه تکنولوژی از اسامی لیست اکسپرس انتری که امتیازی بیش از 439 داشتند و متناسب با نیازهای بازار کار استان بودند انتخاب کرد.

موسسسه حقوقی اپلو