[size=large]درراستای اهداف بنیادجهانی فرهیختگان سیستانی ,سیستانیان بایدبتوانند خودودیگران راتوانمندبسازند.تابتوانند بهترومطلوب تر به خود وجامعه جهانی خدمت نمایند.سیستانیهای تهران بایدبه سایرعزیزان اطلاع رسانی کنند.
سیستان وسیستانی هیچگاه تمامیت خواه نیست ودرراستای خدمت به همنوع همواره پیشگام بوده وهست.یکی از راههای توانمندسازی سیستانی ها اطلاع رسانی آگهی های استخدام است[/size]

الف- شرایط عمومی :
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2- اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی.
3- دارا بودن حداقل 20 سال و حداکثر 35 سال تمام.
4- دارا بودن تحصیلات و دانش تخصصی و توانایی های لازم برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر.
5- دارا بودن کارت پایان خدمت زیر پرچم(دوره ضرورت) و یا معافیت دائم برای مردان.
6- داشتن سلامتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
7- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
8- استخدام افرادی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء قانونی مراجع ذیصلاح به مجازاتهای اخراج، بازنشستگی، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند ممنوع است.

ب- شرایط اختصاصی:
1- مقاطع و رشته های تحصیلی مورد نیاز در دوبخش بیمه و درمان صندوق برابر جدول شماره (یک) و( دو) مندرج در این آگهی خواهد بود.
2- شرایط سنی و مقطع تحصیلی و معدل کل نیروهای مورد نیاز به شرح ذیل تعیین می گردد:
1/2- دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم بهیاری بدون شرط معدل و باشرط سنی حداکثر27سال تمام.
2/2- دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم با شرط معدل حداقل 14 و شرط سنی حداکثر 26 سال تمام.
3/2- دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با شرط معدل حداقل 13 و شرط سنی حداکثر 28 سال تمام.
4/2- دارندگان مدرک تحصیلی دکتری با شرط سنی حداکثر 34 سال تمام.

تبصره 1- مدت خدمت سربازی، طرح لایحه نیروی انسانی، مدت اشتغال متقاضیان استخدام در واحدهای تابعه صندوق (بیمه / درمان ) با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه و اشتغال مبنی بر تأیید مراتب مذکور و سنوات ارفاقی مندرج در قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان در مورد ایثارگران به حداکثر شرط سنی مندرج در شرایط فوق اضافه می گردد، مشروط به اینکه تا تاریخ 30/10/90 از 35 سال تمام مندرج دربند "پ" ماده (15) آئین نامه استخدامی صندوق تجاوز ننماید.
تبصره 2- فرزندان شاهد وفرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر متقاضی استخدام در صندوق از شرط معدل معاف می باشند.
3- معافیت دائم پزشکی از خدمت زیرپرچم متقاضیان در صورت قبولی در آزمون استخدامی
( کتبی ، مصاحبه )صرفاً در صورت تأیید کمیسیون پزشکی صندوق تامین اجتماعی مبنی بر توانائی انجام امور مربوط به عنوان شغلی مورد تقاضا قابل پذیرش خواهد بود.
4- گواهی پایان طرح لایحه نیروی انسانی و یا معافیت از آن در مورد متقاضیان رسته بهداشتی و درمانی به هنگام ثبت نام الزامی می باشد.
5- عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد انجام کار در سایر سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به هنگام پذیرش در صندوق الزامی می باشد.
6- عدم اشتغال به تحصیل و یا نداشتن مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی مورد تقاضا به هنگام ثبت نام الزامی است.
7- متقاضیان بومی شهرموردتقاضا درمقایسه با متقاضیان بومی استانی و متقاضیان بومی استان درمقایسه با متقاضیان غیربومی پس از اعمال امتیاز بومی درصورت کسب حدنصاب امتیاز نهایی درشرایط مساوی از اولویت برخوردارخواهند بود.
متقاضی بومی به کسی اطلاق می شود که محل تولد و یا محل اخذ 2 مقطع از 3 مقطع تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی و متوسطه) وی در یکی از شهرستانهای استان مورد تقاضا باشد.

تبصره : فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که محل سه سال از سنوات تحصیلی آنها (اعم از ابتدائی ، راهنمائی و یا دبیرستان ) با محل مورد تقاضای یکی باشد نیز بومی تلقی می شود.
8- فرزندان همکاران شاغل و بازنشسته از امتیاز اولویت مربوطه برخوردار خواهند شد.

ج – توضیحات:
1- با عنایت به قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام، مدت حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل به میزان مدت بستری، مدت اسارت در مورد داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروههای ضدانقلاب درآمده اند به میزان مدت اسارت و افراد خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان ازکارافتاده کلی که قادر بکار نمی باشند و مفقودالاثرها (فرزندان، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر) تا میزان 5 سال در صورت ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح به حداکثر شرط سنی مندرج در این آگهی اضافه می گردد، مشروط به اینکه مجموع سن داوطلب و مدت قابل افزایش طبق این بند تا تاریخ 30/10/90 از حداکثر شرط سنی مندرج در آئین نامه استخدامی صندوق (35 سال ) تجاوز ننماید.

2- متقاضیان در صورت دارا بودن سابقه خدمت درقالب قرارداد ماده 20 آئین نامه استخدامی بصورت تمام وقت از امتیاز پیش بینی شده برخوردار می گردند.

د- مواد آزمون:
1- ریاضیات وآمار مقدماتی 2- معارف اسلامی 3-زبان و ادبیات فارسی 4- زبان انگلیسی
5- شناخت تأمین اجتماعی 6- اطلاعات عمومی 7- آشنایی مقدماتی با رایانه
* اقلیت های مذهبی از پاسخگوئی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند وامتیازآن درسایرمواد آزمون توزیع می گردد.
ضمناً از متقاضیان در رشته های پزشکی و پیراپزشکی و همچنین متقاضیان در عناوین شغلی کارشناس
فرابری داده*ها، حقوق، کارشناس تعمیرات و تجهیزات پزشکی و سایر موارد حسب نیاز علاوه برآزمون عمومی، آزمون تخصصی منطبق با رشته تحصیلی نیز بعمل خواهد آمد. شایان ذکر است آزمون تخصصی در سطح دانش متقاضیان درمقطع تحصیلی مربوطه انجام خواهد شد. ضمناً متقاضیان می توانند درصورت وجود عنوان شغلی مورد تقاضا در سایر شهرهای یک استان نسبت به انتخاب حداکثر 5 شهر برحسب اولویت اقدام نمایند.

*مطالعه جزوه شناخت تامین اجتماعی * دانلود فایل pdf

لیست عناوین و رشته های شغلی مورد نیاز بخش بیمه ای(جدول شماره یک) ردیف عنوان شغلی مدرک تحصیلی منبع سوالات تخصصی
1 کارشناس امور بیمه ای مدیریت ( دولتی -بیمه – بازرگانی) –
اقتصاد (نظری - بازرگانی )
آمار - ریاضی (به استثناء دبیری ) مدیریت (دولتی – بازرگانی – بیمه)
2 کارشناس امور مالی حسابداری - مدیریت مالی –
مدیریت بازرگانی - مدیریت صنعتی حسابداری
3 کارشناس امور اداری مدیریت ( دولتی -بیمه - بازرگانی -اجرائی) مدیریت دولتی
4 کارشناس فرابری داده ها کامپیوتر (نرم افزار - سخت افزار) کامپیوتر (نرم افزار - سخت افزار)


لیست عناوین و رشته های شغلی مورد نیاز بخش درمانی(جدول شماره دو)ردیف عنوان شغلی مدرک تحصیلی منبع سوالات تخصصی
1 پزشک عمومی دکترای حرفه ای عمومی از رشته تحصیلی مربوطه
2 داروساز دکترداروساز از رشته تحصیلی مربوطه
3 دندانپزشک دندانپزشک از رشته تحصیلی مربوطه
4 کارشناس پرستاری لیسانس پرستاری از رشته تحصیلی مربوطه
5 کارشناس مامائی لیسانس مامائی از رشته تحصیلی مربوطه
6 کارشناس آزمایشگاه لیسانس علوم آزمایشگاهی از رشته تحصیلی مربوطه
7 کارشناس رادیولوژی لیسانس رادیولوژی از رشته تحصیلی مربوطه
8 کارشناس فیزیوتراپی لیسانس فیزیوتراپی از رشته تحصیلی مربوطه
9 کارشناس ادیومتری لیسانس ادیومتری از رشته تحصیلی مربوطه
10 کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی لیسانس پذیرش و مدارک پزشکی از رشته تحصیلی مربوطه
11 کارشناس بهداشت محیط لیسانس بهداشت محیط از رشته تحصیلی مربوطه
12 کارشناس اپتومتری لیسانس اپتومتری از رشته تحصیلی مربوطه
13 کارشناس تعمیرات تجهیزات پزشکی لیسانس تعمیرات تجهیزات پزشکی از رشته تحصیلی مربوطه
14 کاردان رادیولوژی فوق دیپلم رادیولوژی از رشته تحصیلی مربوطه
15 کاردان آزمایشگاه فوق دیپلم آزمایشگاه از رشته تحصیلی مربوطه
16 متصدی پذیرش اطلاعات فوق دیپلم پذیرش مدارک پزشکی از رشته تحصیلی مربوطه
17 کاردان بیهوشی فوق دیپلم بیهوشی از رشته تحصیلی مربوطه
18 کاردان اتاق عمل فوق دیپلم اتاق عمل از رشته تحصیلی مربوطه
19 بهیار دیپلم بهیاری ------------
20 ناظر بیمارستانی مدیریت ( دولتی -بیمه - بازرگانی -اجرائی) مدیریت دولتی
21 کارشناس فرابری داده ها کامپیوتر (نرم افزار - سخت افزار) کامپیوتر (نرم افزار - سخت افزار)
22 کارشناس امور مالی حسابداری - مدیریت مالی - مدیریت بازرگانی - مدیریت صنعتی حسابداری


* تذکرات:
1- وجوه پرداختی در هیچ مورد قابل استرداد نخواهد بود.
2- در هرمرحله از مراحل استخدام چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم ودرصورت اشتغال بکار این قبیل متقاضیان طی ابلاغ مربوطه از خدمت در صندوق اخراج
می گردند.
3- تاریخ و محل برگزاری آزمون و همچنین نحوه دریافت کارت ورود به جلسه متعاقباً از طریق سایت رسمی صندوق و با کد رهگیری ثبت نام قابل پیگیری خواهد بود.

* توضیحات: آندسته از متقاضیانی که در عداد پذیرفته شدگان آزمون استخدامی کتبی به میزان دو برابر ظرفیت مجوزهای صادره در عناوین شغلی مربوطه پذیرفته شده اند می بایست نسبت به ارائه مدارک مشروحه ذیل حسب اعلام اداره کل /مدیریت درمان استان ذیربط در موعد مقرر قبل ازبرگزاری آزمون مصاحبه اقدام نمایند.
* اصل وکپی تمام صفحات شناسنامه.
*اصل وکپی آخرین مدرک تحصیلی .
*اصل وکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (کپی پشت وروی کارت)
*اصل و کپی گواهی انجام خدمت طرح لایحه نیروی انسانی در مورد پزشکان و پیراپزشکان .
*اصل وکپی مقاطع تحصیلی در مورد داوطلبان بومی تا سطح دیپلم کامل متوسطه مطابق با شرایط مندرج در بند (7) آگهی تحت عنوان شرایط اختصاصی .
*اصل گواهی صادره از مراجع ذیصلاح در خصوص داوطلبان مشمول بند یک قسمت "ج"
*ارائه آخرین حکم حقوقی در مورد شاغلین و یا حکم بازنشستگی جهت متقاضیانی که والدین آنان در عداد کارکنان صندوق میباشند.

[size=large]لازم به ذکر است ثبت نام متقاضیان از ساعت یک بامداد مورخ 9/8/90 لغایت ساعت 24 مورخ 15/8/90 از طریق سایت رسمی صندوق میسر خواهد بود.

[/size]

مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
آذربایجانشرقی ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای اسکو 1 1
2 کارشناس امور بیمه ای سراب 1 1
3 کارشناس امور بیمه ای مرند 1 1
4 کارشناس امور بیمه ای کلیبر 2 2
5 کارشناس فرابری داده ها ملکان 1 1
6 کارشناس امور بیمه ای ملکان 1 1
7 کارشناس امور بیمه ای صوفیان 1 1
8 کارشناس امور اداری بستان آباد 1 1
9 کارشناس امور بیمه ای ممقان 2 2
10 کارشناس امور بیمه ای جلفا 2 2
11 کارشناس امور مالی جلفا 1 1
12 کارشناس فرابری داده ها صوفیان 1 1
15
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
آذربایجانغربی ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای چالدران 0 0 2 2
2 کارشناس امور بیمه ای سردشت 0 0 1 1
3 کارشناس امور بیمه ای خوی 0 0 1 1
4 کارشناس امور بیمه ای شاهین دژ 0 0 1 1
5 کارشناس امور بیمه ای تکاب 0 0 1 1
6
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
اردبیل ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور اداری بیله سوار 1 1
2 کارشناس امور بیمه ای خلخال 1 1
3 کارشناس فرابری داده ها بیله سوار 1 1
3
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
اصفهان ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس فرابری داده ها نیک اباد 1 1
2 کارشناس امور بیمه ای مبارکه 2 2
3 کارشناس امور اداری اردستان 1 1
4 کارشناس فرابری داده ها نائین 1 1
5 کارشناس امور بیمه ای دهق 1 1
6 کارشناس امور بیمه ای سمیرم 2 2
7 کارشناس امور بیمه ای نجف آباد 1 1
8 کارشناس امور بیمه ای هرند 1 1
9 کارشناس امور مالی فریدونشهر 1 1
10 کارشناس اموراداری میمه 1 1
12
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
ایلام ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای آبدانان 1 1
2 کارشناس امور مالی مهران 1 1
3 کارشناس امور بیمه ای مهران 2 2
4 کارشناس امور اداری دره شهر 1 1
5
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
بوشهر ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس فرابری داده ها عسلویه 1 1
2 کارشناس امور بیمه ای عسلویه 1 1
3 کارشناس امور مالی عسلویه 1 1
4 کارشناس امور بیمه ای جم 1 1
5 کارشناس امور بیمه ای بیدخون 2 2
6 کارشناس فرابری داده ها دیر 1 1
7 کارشناس امور بیمه ای خارک 2 2
9
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
غرب تهران ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای شعب غرب تهران بزرگ 2 2
2
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
چهارمحال و بختیاری ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور مالی اردل 1 1
2 کارشناس امور بیمه ای چلگرد 1 1
3 کارشناس امور بیمه ای اردل 1 1
4 کارشناس فرابری داده ها لردگان 1 1
5 کارشناس فرابری داده ها چلگرد 1 1
6 کارشناس فرابری داده ها اردل 1 1
6
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
خراسان رضوی ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه*ای خواف 1 1
2 کارشناس امور بیمه*ای گناباد 1 1
3 کارشناس امور بیمه*ای تربت جام 1 1
4 کارشناس امور بیمه*ای فریمان 1 1
5 کارشناس امور بیمه*ای چناران 1 1
6 کارشناس امور بیمه*ای تایباد 1 1
7 کارشناس امور بیمه*ای درگز 1 1
7
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
خراسان شمالی ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه*ای جاجرم 1 1
1
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
خراسان جنوبی ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای نهبندان 4 4
2 کارشناس امور بیمه ای بیرجند 2 2
3 کارشناس امور اداری بیرجند 1 1
7
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
خوزستان ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور اداری بندرامام خمینی(ره) 1 1
2 کارشناس امور مالی گتوند 1 1
3 کارشناس امور مالی مسجدسلیمان 1 1
4 کارشناس امور بیمه ای شوشتر 4 4
5 کارشناس امور بیمه ای رامهرمز 1 1
6 کارشناس امور بیمه ای مسجدسلیمان 3 3
7 کارشناس امور بیمه ای آبادان 1 1
8 کارشناس امور بیمه ای ماهشهر 2 2
9 کارشناس امور مالی لالی 1 1
10 کارشناس امور مالی هندیجان 1 1
16
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
زنجان ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای طارم 1 1
2 کارشناس اموراداری دندی 1 1
3 کارشناس امور مالی ابهر 1 1
3
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
سمنان ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس فرابری داده ها سمنان 1 1
2 کارشناس فرابری داده ها میامی 1 1
3 کارشناس امور بیمه ای ایوانکی 1 1
4 کارشناس امور بیمه ای بسطام 1 1
5 کارشناس امور مالی ایوانکی 1 1
6 کارشناس امور بیمه ای سمنان 1 1
6
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
سیستان و بلوچستان ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور مالی زابل 1 1
2 کارشناس امور مالی راسک 1 1
3 کارشناس فرابری داده ها راسک 1 1
4 کارشناس فرابری داده ها کنارک 1 1
5 کارشناس فرابری داده ها خاش 1 1
6 کارشناس امور بیمه ای زابل 2 2
7
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
فارس ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای بوانات 2 2
2 کارشناس امور بیمه ای کازرون 2 2
3 کارشناس امور بیمه ای داراب 2 2
4 کارشناس امور بیمه ای لارستان 2 2
5 کارشناس اموراداری خرمبید 1 1
6 کارشناس امور بیمه ای خفروخاوران 1 1
7 کارشناس امور بیمه ای زرین دشت 1 1
8 کارشناس امور بیمه ای مهر 1 1
9 کارشناس امور بیمه ای جهرم 1 1
10 کارشناس امور بیمه ای مرودشت 1 1
11 کارشناس امور بیمه ای قیروکارزین 1 1
12 کارشناس امور بیمه ای فیروزآباد 1 1
13 کارشناس امور بیمه ای اقلید 1 1
17
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
قزوین ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس فرابری داده ها قزوین 1 1
2 کارشناس امور بیمه ای قزوین 6 6
7
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
قم ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای قم 3 3
2 کارشناس فرابری داده ها قم 1 1
4
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
کردستان ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس فرابری داده ها دیواندره 1 1
2 کارشناس امورمالی قروه 1 1
3 کارشناس امور بیمه ای سنندج 2 2
4 کارشناس امور بیمه ای دهگلان 1 1
5 کارشناس امور بیمه ای دیواندره 1 1
6 کارشناس امور مالی سنندج 2 2
8
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
کرمان ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای منوجان 2 2
2 کارشناس امور بیمه ای کهنوج 1 1
3 کارشناس امور بیمه ای شهربابک 1 1
4 کارشناس امور بیمه ای ارزوئیه 1 1
5 کارشناس امور بیمه ای راور 1 1
6 کارشناس امورمالی منوجان 1 1
7
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
کرمانشاه ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای اسلام آباد غرب 1 1
2 کارشناس امور مالی کرمانشاه 2 2
3 کارشناس امور بیمه ای جوانرود 1 1
4 کارشناس امور بیمه ای گیلانغرب 1 1
5 کارشناس اموراداری اسلام آباد غرب 1 1
6 کارشناس فرابری داده ها قصر شیرین 1 1
7 کارشناس فرابری داده ها گیلانغرب 1 1
8 کارشناس فرابری داده ها جوانرود 1 1
9 کارشناس فرابری داده ها پاوه 1 1
10 کارشناس فرابری داده ها سرپل ذهاب 1 1
11
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
کهگیلویه و بویر احمد ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای سی سخت 1 1
2 کارشناس امور بیمه ای یاسوج 1 1
3 کارشناس امور اداری یاسوج 1 1
4 کارشناس فرابری داده ها گچساران 1 1
5 کارشناس فرابری داده ها باشت 1 1
6 کارشناس امور بیمه ای باشت 1 1
6
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
گلستان ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس فرابری داده ها بندرترکمن 1 1
1
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
گیلان ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای بندرانزلی 1 1 2
2 کارشناس امور بیمه ای شفت 1 1
3 کارشناس امور بیمه ای بندرآستارا 1 1
4 کارشناس امور بیمه ای لوشان 1 1
5
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
لرستان ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای پلدختر 2 1 3
2 کارشناس امور بیمه ای دورود 1 1
3 کارشناس امور بیمه ای نورآباد 1 1
5
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
مازندران ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای بهشهر 1 1
2 کارشناس امور بیمه ای گلوگاه 1 1
3 کارشناس امور بیمه ای بابلسر 1 1
4 کارشناس فرابری داده ها لاریجان 1 1
5 کارشناس امور بیمه ای قائمشهر 1 1
6 کارشناس امور بیمه ای عباس آباد 1 1
7 کارشناس امور بیمه ای ساری 1 1
8 کارشناس فرابری داده ها عباس آباد 1 1
9 کارشناس امور بیمه ای نوشهر 1 1
9
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
مرکزی ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس فرابری داده ها تفرش 1 1
2 کارشناس فرابری داده ها شازند 1 1
3 کارشناس فرابری داده ها زرندیه 1 1
4 کارشناس فرابری داده ها غرق آباد 1 1
4
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
هرمزگان ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای بستک 1 1
2 کارشناس امور بیمه ای لاوان 1 1
3 کارشناس اموربیمه ای جاسک 1 1
4 کارشناس فرابری داده ها لاوان 1 1
4
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
همدان ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس اموربیمه ای همدان 3 3
2 کارشناس اموربیمه ای اسدآباد 1 1
3 کارشناس اموربیمه ای رزن 1 1
5
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
یزد ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس اموراداری میبد 1 1
2 کارشناس امورمالی یزد 1 1
3 کارشناس اموربیمه ای مهریز 1 1
4 کارشناس امور بیمه ای یزد 6 6
5 کارشناس اموربیمه ای اردکان 1 1
6 کارشناس اموربیمه ای تفت 1 1
7 کارشناس امورمالی اردکان 1 1
8 کارشناس اموربیمه ای خاتم 1 1
13
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
شهرستانهای استان تهران ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس اموربیمه ای اسلامشهر 2 2
2 کارشناس اموربیمه ای فشافویه 2عناوین شغلی بخش بیمه ایمجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
آذربایجانشرقی ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای اسکو 1 1
2 کارشناس امور بیمه ای سراب 1 1
3 کارشناس امور بیمه ای مرند 1 1
4 کارشناس امور بیمه ای کلیبر 2 2
5 کارشناس فرابری داده ها ملکان 1 1
6 کارشناس امور بیمه ای ملکان 1 1
7 کارشناس امور بیمه ای صوفیان 1 1
8 کارشناس امور اداری بستان آباد 1 1
9 کارشناس امور بیمه ای ممقان 2 2
10 کارشناس امور بیمه ای جلفا 2 2
11 کارشناس امور مالی جلفا 1 1
12 کارشناس فرابری داده ها صوفیان 1 1
15
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
آذربایجانغربی ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای چالدران 0 0 2 2
2 کارشناس امور بیمه ای سردشت 0 0 1 1
3 کارشناس امور بیمه ای خوی 0 0 1 1
4 کارشناس امور بیمه ای شاهین دژ 0 0 1 1
5 کارشناس امور بیمه ای تکاب 0 0 1 1
6
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
اردبیل ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور اداری بیله سوار 1 1
2 کارشناس امور بیمه ای خلخال 1 1
3 کارشناس فرابری داده ها بیله سوار 1 1
3
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
اصفهان ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس فرابری داده ها نیک اباد 1 1
2 کارشناس امور بیمه ای مبارکه 2 2
3 کارشناس امور اداری اردستان 1 1
4 کارشناس فرابری داده ها نائین 1 1
5 کارشناس امور بیمه ای دهق 1 1
6 کارشناس امور بیمه ای سمیرم 2 2
7 کارشناس امور بیمه ای نجف آباد 1 1
8 کارشناس امور بیمه ای هرند 1 1
9 کارشناس امور مالی فریدونشهر 1 1
10 کارشناس اموراداری میمه 1 1
12
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
ایلام ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای آبدانان 1 1
2 کارشناس امور مالی مهران 1 1
3 کارشناس امور بیمه ای مهران 2 2
4 کارشناس امور اداری دره شهر 1 1
5
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
بوشهر ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس فرابری داده ها عسلویه 1 1
2 کارشناس امور بیمه ای عسلویه 1 1
3 کارشناس امور مالی عسلویه 1 1
4 کارشناس امور بیمه ای جم 1 1
5 کارشناس امور بیمه ای بیدخون 2 2
6 کارشناس فرابری داده ها دیر 1 1
7 کارشناس امور بیمه ای خارک 2 2
9
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
غرب تهران ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای شعب غرب تهران بزرگ 2 2
2
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
چهارمحال و بختیاری ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور مالی اردل 1 1
2 کارشناس امور بیمه ای چلگرد 1 1
3 کارشناس امور بیمه ای اردل 1 1
4 کارشناس فرابری داده ها لردگان 1 1
5 کارشناس فرابری داده ها چلگرد 1 1
6 کارشناس فرابری داده ها اردل 1 1
6
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
خراسان رضوی ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه*ای خواف 1 1
2 کارشناس امور بیمه*ای گناباد 1 1
3 کارشناس امور بیمه*ای تربت جام 1 1
4 کارشناس امور بیمه*ای فریمان 1 1
5 کارشناس امور بیمه*ای چناران 1 1
6 کارشناس امور بیمه*ای تایباد 1 1
7 کارشناس امور بیمه*ای درگز 1 1
7
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
خراسان شمالی ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه*ای جاجرم 1 1
1
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
خراسان جنوبی ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای نهبندان 4 4
2 کارشناس امور بیمه ای بیرجند 2 2
3 کارشناس امور اداری بیرجند 1 1
7
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
خوزستان ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور اداری بندرامام خمینی(ره) 1 1
2 کارشناس امور مالی گتوند 1 1
3 کارشناس امور مالی مسجدسلیمان 1 1
4 کارشناس امور بیمه ای شوشتر 4 4
5 کارشناس امور بیمه ای رامهرمز 1 1
6 کارشناس امور بیمه ای مسجدسلیمان 3 3
7 کارشناس امور بیمه ای آبادان 1 1
8 کارشناس امور بیمه ای ماهشهر 2 2
9 کارشناس امور مالی لالی 1 1
10 کارشناس امور مالی هندیجان 1 1
16
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
زنجان ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای طارم 1 1
2 کارشناس اموراداری دندی 1 1
3 کارشناس امور مالی ابهر 1 1
3
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
سمنان ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس فرابری داده ها سمنان 1 1
2 کارشناس فرابری داده ها میامی 1 1
3 کارشناس امور بیمه ای ایوانکی 1 1
4 کارشناس امور بیمه ای بسطام 1 1
5 کارشناس امور مالی ایوانکی 1 1
6 کارشناس امور بیمه ای سمنان 1 1
6
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
سیستان و بلوچستان ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور مالی زابل 1 1
2 کارشناس امور مالی راسک 1 1
3 کارشناس فرابری داده ها راسک 1 1
4 کارشناس فرابری داده ها کنارک 1 1
5 کارشناس فرابری داده ها خاش 1 1
6 کارشناس امور بیمه ای زابل 2 2
7
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
فارس ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای بوانات 2 2
2 کارشناس امور بیمه ای کازرون 2 2
3 کارشناس امور بیمه ای داراب 2 2
4 کارشناس امور بیمه ای لارستان 2 2
5 کارشناس اموراداری خرمبید 1 1
6 کارشناس امور بیمه ای خفروخاوران 1 1
7 کارشناس امور بیمه ای زرین دشت 1 1
8 کارشناس امور بیمه ای مهر 1 1
9 کارشناس امور بیمه ای جهرم 1 1
10 کارشناس امور بیمه ای مرودشت 1 1
11 کارشناس امور بیمه ای قیروکارزین 1 1
12 کارشناس امور بیمه ای فیروزآباد 1 1
13 کارشناس امور بیمه ای اقلید 1 1
17
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
قزوین ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس فرابری داده ها قزوین 1 1
2 کارشناس امور بیمه ای قزوین 6 6
7
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
قم ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای قم 3 3
2 کارشناس فرابری داده ها قم 1 1
4
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
کردستان ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس فرابری داده ها دیواندره 1 1
2 کارشناس امورمالی قروه 1 1
3 کارشناس امور بیمه ای سنندج 2 2
4 کارشناس امور بیمه ای دهگلان 1 1
5 کارشناس امور بیمه ای دیواندره 1 1
6 کارشناس امور مالی سنندج 2 2
8
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
کرمان ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای منوجان 2 2
2 کارشناس امور بیمه ای کهنوج 1 1
3 کارشناس امور بیمه ای شهربابک 1 1
4 کارشناس امور بیمه ای ارزوئیه 1 1
5 کارشناس امور بیمه ای راور 1 1
6 کارشناس امورمالی منوجان 1 1
7
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
کرمانشاه ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای اسلام آباد غرب 1 1
2 کارشناس امور مالی کرمانشاه 2 2
3 کارشناس امور بیمه ای جوانرود 1 1
4 کارشناس امور بیمه ای گیلانغرب 1 1
5 کارشناس اموراداری اسلام آباد غرب 1 1
6 کارشناس فرابری داده ها قصر شیرین 1 1
7 کارشناس فرابری داده ها گیلانغرب 1 1
8 کارشناس فرابری داده ها جوانرود 1 1
9 کارشناس فرابری داده ها پاوه 1 1
10 کارشناس فرابری داده ها سرپل ذهاب 1 1
11
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
کهگیلویه و بویر احمد ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای سی سخت 1 1
2 کارشناس امور بیمه ای یاسوج 1 1
3 کارشناس امور اداری یاسوج 1 1
4 کارشناس فرابری داده ها گچساران 1 1
5 کارشناس فرابری داده ها باشت 1 1
6 کارشناس امور بیمه ای باشت 1 1
6
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
گلستان ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس فرابری داده ها بندرترکمن 1 1
1
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
گیلان ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای بندرانزلی 1 1 2
2 کارشناس امور بیمه ای شفت 1 1
3 کارشناس امور بیمه ای بندرآستارا 1 1
4 کارشناس امور بیمه ای لوشان 1 1
5
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
لرستان ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای پلدختر 2 1 3
2 کارشناس امور بیمه ای دورود 1 1
3 کارشناس امور بیمه ای نورآباد 1 1
5
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
مازندران ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای بهشهر 1 1
2 کارشناس امور بیمه ای گلوگاه 1 1
3 کارشناس امور بیمه ای بابلسر 1 1
4 کارشناس فرابری داده ها لاریجان 1 1
5 کارشناس امور بیمه ای قائمشهر 1 1
6 کارشناس امور بیمه ای عباس آباد 1 1
7 کارشناس امور بیمه ای ساری 1 1
8 کارشناس فرابری داده ها عباس آباد 1 1
9 کارشناس امور بیمه ای نوشهر 1 1
9
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
مرکزی ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس فرابری داده ها تفرش 1 1
2 کارشناس فرابری داده ها شازند 1 1
3 کارشناس فرابری داده ها زرندیه 1 1
4 کارشناس فرابری داده ها غرق آباد 1 1
4
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
هرمزگان ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس امور بیمه ای بستک 1 1
2 کارشناس امور بیمه ای لاوان 1 1
3 کارشناس اموربیمه ای جاسک 1 1
4 کارشناس فرابری داده ها لاوان 1 1
4
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
همدان ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس اموربیمه ای همدان 3 3
2 کارشناس اموربیمه ای اسدآباد 1 1
3 کارشناس اموربیمه ای رزن 1 1
5
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
یزد ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس اموراداری میبد 1 1
2 کارشناس امورمالی یزد 1 1
3 کارشناس اموربیمه ای مهریز 1 1
4 کارشناس امور بیمه ای یزد 6 6
5 کارشناس اموربیمه ای اردکان 1 1
6 کارشناس اموربیمه ای تفت 1 1
7 کارشناس امورمالی اردکان 1 1
8 کارشناس اموربیمه ای خاتم 1 1
13
مجوزهای بکارگیری نیرو در قالب قرارداد بند "ب" ماده 2 آئین نامه استخدامی
شهرستانهای استان تهران ردیف عنوان شغلی شهرمورد تقا ضا تعداد و جنسیت جمع
مرد زن مرد/زن
1 کارشناس اموربیمه ای اسلامشهر 2 2
2 کارشناس اموربیمه ای فشافویه 2 2
2

سیستانیان وبازدیدکنندگان گرامی لطفا اطلاع رسانی کنید.سیستانیهای گلستان می توانند مشخصات خودرابه شماره 09111772048پیامک فرمایند((بنیادنیمروز؛کانون جهانی فرهیختگان سیستانی))